Sökning: "omdömesförmåga"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet omdömesförmåga.

 1. 1. Judging in the Public Realm A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cornelis Dekker; Anders Nordgren; Marcus Düwell; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formation of judgment; faculty of judgment; ethics; politics; normative reasons; deliberative practice; impartiality; public sphere; public discourse; public deliberation; prenatal diagnosis; prenatal screening; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sweden; the Netherlands; Bedömning; omdömesförmåga; etik; politik; normativa skäl; deliberation; opartiskhet; offentlig sfär; offentlig samtal; fosterdiagnostik; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sverige; Nederländerna; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis discusses how to enhance the public discussion of moral and political questions. Enhancing public ‘deliberation’ is desirable since it provides citizens with influence, it enables coming to an understanding, and it ensures legitimacy. LÄS MER

 2. 2. Omsorgsinriktat lärande en studie om lärande i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christina Drugge; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studien är utförd i två norrlandskommuner i 6 olika hemtjänstgrupper. Syftet med studien har varit studera lärandets förutsättningar och villkor i hemtjänsten. Metoden som använts är en etnografisk fallstudie. LÄS MER