Sökning: "Mikael Ottosson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Mikael Ottosson.

 1. 1. Halide CVD of Cu2O and YBa2Cu3O7-x

  Författare :Mikael Ottosson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Opposition and adjustment to industrial ‘greening’ : the Swedish forest industry’s (re)actions regarding energy transition – 1989-2009

  Författare :Mikael Ottosson; Jonas Anshelm; Claes-Fredrik Helgesson; Hans Andersson; Susse Georg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Forest industry; energy; electricity; forests; industrial greening; industrial change; actor network theory; sociology of industry; strategic management; science and technology studies; Skogsindustri; energi; elektricitet; skog; industriell miljöanpassning; industriell förändring; aktörsnätverksteori; branschsociologi; strategiforskning; teknik- och vetenskapsstudier; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : This thesis analyses how the Swedish forest industry has (re)acted regarding the energy transition and, in particular, regarding the reconstruction of the electricity and forest resources in Sweden during the 1989–2009 period. The thesis consists of four papers that analyse how the Swedish forest industry by means of energy management practices at individual pulp and/or paper mills, in corporate strategies performed by CEOs and boards of directors, and via its industry association, has dealt with mounting political and public demands for the industry to become ‘greener’. LÄS MER

 3. 3. Sohlberg och surdegen : sociala relationer på Kosta glasbruk 1820-1880

  Författare :Mikael Ottosson; Technology and Social Change (WTS) Centre for Work; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; artisans; everyday life; glassworks; Kosta; division of labour; labour process; workers culture; Social identity; paternalism; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the circumstances at the glassworks of Kosta during the years 1820-1880. The glassworks founded there in 1742 was but one of many small Swedish rural works. Throughout the period in question, the glassworks can be seen as a small-scale factory with about 80 households directly engaged in industrial production. LÄS MER

 4. 4. Programmeringens intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

  Författare :Mikael Segolsson; Anders Arnqvist; Tomas Kroksmark; Torgny Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

 5. 5. Chemical Vapour Deposition of Undoped and Oxygen Doped Copper (I) Nitride

  Författare :Anna Fallberg; Jan-Otto Carlsson; Mikael Ottosson; Kwang-Leong Choy; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemical vapour deposition; copper hexafluoroacetylacetonate; copper I nitride; copper I oxide; multilayers; oxygen doping; Organic chemistry; Organisk kemi; Inorganic Chemistry; oorganisk kemi;

  Sammanfattning : In science and technology there is a steadily increased demand of new materials and new materials production processes since they create new application areas as well as improved production technology and economy. This thesis includes development and studies of a chemical vapour deposition (CVD) process for growth of thin films of the metastable material copper nitride, Cu3N, which is a semiconductor and decomposes at around 300 oC. LÄS MER