Sökning: "growth intention"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden growth intention.

 1. 1. Growth Intentions and Communicative Practices - Strategic Entrepreneurship in Business Development

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Pia Ulvenblad; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; communicative practice; communication strategy; strategic entrepreneurship; Growth;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tillväxtintentioner och kommunikativ praktik Strategiskt entreprenörskap vid företagsutveckling Denna avhandling fokuserar på entreprenörers “will and skill”, d.v.s. viljan och den kunskap och färdighet som entreprenören har vid start och utveckling av ett företag. LÄS MER

 2. 2. Ateljésamtalets utmaning – ett bildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Christian Wideberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Bildung; Educational Science; fine arts; Growth; Higher Education; Phenomenological Hermeneutical Method; Studio Art; Studio Critiques; Supervision;

  Sammanfattning : The present study is in the field of Educational Science and is an investigation of the studio critiques i.e. the teacher/student studio interactions that take place as part of two higher education programmes in the Fine Arts in Sweden; these are the three-year Bachelor of Fine Arts programme and the two-year Master of Fine Arts programme. LÄS MER

 3. 3. New Dimensions of Moving Bed Biofilm Carriers : Influence of biofilm thickness and control possibilities

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :MARIA PICULELL; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biofilm control; biofilm thickness; biological wastewater treatment; carrier; moving bed biofilm reactor; nitrification; nitritation; organic removal; process optimization; scaling; suspended growth;

  Sammanfattning : The moving bed biofilm reactor (MBBR) is a biological wastewater treatment process in which microorganisms grow as biofilms on suspended carriers. Conventionally, MBBRs are mainly designed and optimized based on the carrier surface area, neglecting the dynamic relationship between carrier design, reactor operation and biofilm characteristics, such as biofilm thickness and the composition of the microbial community. LÄS MER

 4. 4. Inflammation and the Insulin-like Growth Factor System at Very Preterm Birth. Implications for Early Morbidity and Development

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Ingrid Pupp; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cord blood; brain injury; cytokines; cerebral palsy; child development; fresh frozen plasma; inflammation; preterm birth; insulin-like growth factor I;

  Sammanfattning : The intention of this thesis was to evaluate the effects of inflammation at very preterm birth on subsequent morbidity, as well as on the neuro-protective IGF-system. Prospective clinical studies of very preterm infants constituted a base for the evaluation. LÄS MER

 5. 5. Preventing underage alcohol drinking through working with parents

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Nikolaus Koutakis; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescents; adolescent drinking; alcohol; delinquency; evaluation; intention to treat; intervention; longitudinal; parental attitudes; prevention; ÖPP; Effekt; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : An evaluation is reported of an alcohol prevention program that targets parents in order to decrease drinking among 13-16 year-olds. The evaluation was performed in a quasi-experimental study with a matched control group and annual assessments, directed at youths and their parents independently, in a longitudinal intention-to-treat design. LÄS MER