Sökning: "Tomas Müllern"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Tomas Müllern.

 1. 1. Lärandekulturer : En studie av organisatoriskt lärande under olika institutionella betingelser

  Författare :Tomas Müllern; Katarina Östergren; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärandekulturer : en studie av organisatoriskt lärande under olika institutionella betingelser

  Författare :Tomas Müllern; Katarina Östergren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Organizational learning; Learning-cultures; Institutional conditions; Sense-making; Organizational fields;

  Sammanfattning : Organizational learning is a research area which has grown rapidly in importance the last decade. It is often argued that modern organizations have to increase their ability to learn in order to survive in rapidly changing environments. The literature on organi­zational learning is characterized by a normative bias. LÄS MER

 3. 3. Learning among entrepreneurs in formal networks : Outcomes, processes and beyond

  Författare :Pontus Bergh; Maj-Britt Johansson Lindfors; Joakim Wincent; Tomas Mullern; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formal learning networks; entrepreneurs; small and medium sized enterprises; learning outcomes; learning situation; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on how entrepreneurs learn to acquire entrepreneurial knowledge and competence, which ultimately can open doors to business success. Contemporary critics suggest that programs designed to develop general competence are not sufficiently relevant to these entrepreneurs. LÄS MER

 4. 4. Från värnplikt till frivillighet : Hur en ny reformidé mötte den etablerade praktiken i Försvarsmakten

  Författare :Sophie Fredén; Tomas Müllern; Rolf Solli; Jönköping University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the summer of 2009, the Swedish Parliament decided to suspend the century-oldpractice of military conscription, and introduce all-volunteer forces. One year later,1 July 2010, the Swedish Armed Forces became an organization "as any other", thatshould attract, recruit and try to maintain its employees. LÄS MER

 5. 5. Till invånarnas tjänst : om marknadsorientering i kommuner

  Författare :Jan-Erik Jaensson; Tomas Müllern; J-E Jaensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER