Sökning: "communicative practice"

Visar resultat 1 - 5 av 142 avhandlingar innehållade orden communicative practice.

 1. 1. Kommunikativ naturalism : Om den pedagogiska kommunikationens villkor

  Författare :Niclas Rönnström; Sven Hartman; Christer Fritzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :communication theory; educational theory; pedagogical communication; philosophy of language; interpretation; interpersonal communication; linguistic communication; speech acts; formal pragmatics; communicative action; distorted communication;

  Sammanfattning : Linguistic communication forms an important part of pedagogical theory and practice. Communication pervades practically all kinds of pedagogic activities, but highly problematic assumptions are commonly made about it. LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte förrän man gör det som man förstår” : Om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola

  Författare :Milda Rönn; Cecilia Falk; Anna-Malin Karlsson; Viveka Adelswärd; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; activity type; actors’ education; communicative procedure; communicative project; community of practice; constellation of practice; normative formulation; practice-oriented; series of contacts; Swedish; Languages and linguistics; Språkvetenskap; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The first aim of the dissertation is to shed light on how communication at a drama college may obstruct the students’ involvement. There are three studies on this subject in the dissertation. The first study deals with the students’ involvement in their education in general. LÄS MER

 3. 3. Communicative leadership : (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings

  Författare :Solange Hamrin; Catrin Johansson; Ingela Wadbring; Jesper Strömbäck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to theorize about the concept of communicative leadership as well as explore the construction of the concept in three Swedish national and multinational organizations. ‘Communicative leadership’ is a concept often used in Swedish organizations and, in practice, refers to leaders’ communication competence related to others, and specifically toward her or his employees. LÄS MER

 4. 4. Kommunikativt entreprenörskap : Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999-2008

  Författare :Hans Lundberg; Bengt Johannisson; Daniel Hjorth; Peter Aronsson; Alf Rehn; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; Communication; Language Usage; Language and Culture; Creative Industries; Postindustrial Society; Sport and Society; Professional Sports; Mass Media and Sports; Sports Facilities; Business studies; Företagsekonomi; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : In 2003, sixteen Swedish humanists proposed the idea of a communicative democracy. Same year, leading Scandinavian organizational theory scholars proposed that Scandinavian welfare states efforts to revitalize their democracies can be understood as ”a movement toward the development of a more charismatic and communicative model of leadership [where] focus has shifted to the organization of communication processes and the necessity of including several viewpoints in decision processes and public debates” (Byrkjeflot, 2003). LÄS MER

 5. 5. Rethinking power in participatory planning : Towards reflective practice

  Författare :Martin Westin; Kaisa Raitio; Tim Richardson; Camilo Calderon; Jonna Bornemark; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Power; participation; frame theory; planning; planners; facilitation; reflective practice; phronesis; Makt; deltagande; dialog; ramteori; planering; planerare; facilitering; process design; reflekterande praktik;

  Sammanfattning : High hopes for democracy and sustainability are placed on participatory planning. Policy makers and scholars argue that broad participation can revitalise democracy and tackle sustainability challenges. Yet, critics claim that power asymmetries stand in the way of realising the potential of participatory planning. LÄS MER