Sökning: "entrepreneur"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade ordet entrepreneur.

 1. 1. Entrepreneur role stress : essays on the travails of the entrepreneur

  Författare :Daniel Örtqvist; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to a better understanding of the social situation of the entrepreneur and the travails of entrepreneurship. More specifically, it examines the role of the entrepreneur by acknowledging that the role is influenced by expectations and proscriptions of stakeholders, scripts for social conducts, and norms. LÄS MER

 2. 2. The Absent Entrepreneur : Exploring the Role of the Entrepreneur in Economics

  Författare :Arvid Malm; Pontus Braunerhjelm; Bo Carlsson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; education; income distribution; philanthropy; economics; Nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : Economics as an academic discipline has often found it difficult to formally model the Entrepreneur. As Baumol (1968) noted, “The theoretical firm is entrepreneurless—the prince of Denmark has been expunged from the discussion of Hamlet. LÄS MER

 3. 3. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 4. 4. The role of the entrepreneur in the international new venture – opening the black box

  Författare :Navid Ghannad; Svante Andersson; Karin Jonnergård; Per Servais; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International New Venture INV ; entrepreneur; international entrepreneurship; internationalization process; psychic distance; innovation; sense-making; opportunity recognition; opportunity exploitation; childhood experience; mental model; small and medium-sized enterprises SME ;

  Sammanfattning : Despite significant research output in recent decades on international new ventures (INVs),little attention has been paid to understanding the processes and conditions under whichthe entrepreneur identifies and exploits an opportunity and subsequently creates valuewithin the firm. As a result, the dynamics involved in the role of the entrepreneur during theestablishment and internationalization of INVs remain in a black box. LÄS MER

 5. 5. Affärsrådgivning : samspel mellan entreprenör och experter

  Författare :Torbjörn Ljungkvist; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; kompetensstöd; Expertpanel; Tillväxt; entreprenörskap; Språngbräda; affärsrådgivning; nyföretagande; samverkansmönster; gruppolarisering; riskkapital; orsakssammanhang; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : A frequent subject in the domestic as well as in the international political debate is the discussion about economic growth. In these discussions entrepreneurship is often pointed out as one of the most important factors for economic growth. LÄS MER