Sökning: "glomerular filtration rate"

Visar resultat 1 - 5 av 99 avhandlingar innehållade orden glomerular filtration rate.

 1. 1. Glomerular filtration rate in adults a single sample plasma clearance method based on the mean sojurn time

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Margareta Gref; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :Clinical Physiology; klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : Glomerular filtration rate (GFR) is a key parameter in evaluating kidney function. After a bolus injection of an exogenous GFR marker in plasma an accurate determination of GFR can be made by measuring the marker concentration in plasma during the excretion. LÄS MER

 2. 2. Tubuloglomerular feedback control of glomerular filtration rate

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Selén; Uppsala universitet.; [1982]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A Study of Renal Function in Children with Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Lars Hjorth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Pediatri; nefrologi; Urologi; nephrology; Urology; children; sequelae; pediatric oncology; chemotherapy; renal toxicity; malignancy; hyperfiltration; iohexol clearance; glomerular filtration rate; kidney disease; Glomerular proteinuria; tubular proteinuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I takt med att resultaten för behandling av cancer hos barn och ungdomar blivit bättre, har kraven på en god livskvalitet efter avslutad behandling ökat. Man beräknar att år 2005 kommer 1/700 unga vuxna mellan 25-35 års ålder att vara långtidsöverlevande efter barncancer. LÄS MER

 4. 4. Functional Aspects of the Juxtaglomerular Apparatus Control of Glomerular Filtration and Renin Release

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Sällström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : The juxtaglomerular apparatus (JGA) is a control unit of the kidney, that regulates glomerular filtration rate (GFR) and renin release, and hence extracellular volume and blood pressure. The tubuloglomerular feedback (TGF) mechanism is a negative feedback loop that regulates GFR. LÄS MER

 5. 5. Cardiac surgery and the kidney - studies on the effects of pharmacological interventions on renal perfusion, filtration and oxygenation

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gudrun Bragadottir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kidney failure; acute; glomerular filtration rate; renal circulation; oxygen consumption; cardiac surgery; vasopressin; mannitol; levosimendan; estimating equations;

  Sammanfattning : Acute kidney injury (AKI) commonly complicates cardiac surgery and is associated with high mortality. Renal ischemia is considered to be the major cause. There is a close association between glomerular filtration rate (GFR), tubular sodium reabsorption and renal oxygen consumption (RVO2) in humans. LÄS MER