Sökning: "vasopressin"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade ordet vasopressin.

 1. 1. OXYTOCIN AND VASOPRESSIN IN UTERINE ACTIVITY. Receptor-mediated agonism and antagonism with special regard to the aetiology and treatment of preterm labour and primary dysmenorrhoea

  Detta är en avhandling från Thomas Bossmar, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Thomas Bossmar; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; primary dysmenorrhoea.; preterm labour; vasopressin antagonist; receptors; oxytocin antagonist; vasopressin; Oxytocin; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Muskulaturen i livmoderns vägg har en uttalad förmåga att dra ihop sig och dessa muskelkontraktioner spelar stor roll vid olika fysiologiska processer t.ex. vid befruktningen och för transport av ägg och spermier. Kontraktionerna i livmodern under förlossning är smärtsamma och benämns följaktligen "värkar". LÄS MER

 2. 2. Involvement of vasopressin and oxytocin in the regulation of human uterine activity

  Detta är en avhandling från Margareta Steinwall, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, S-221 85 LUND, Sweden

  Författare :Margareta Steinwall; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrology; gynaecology; Obstetrics; uterine activity; oxytocin mRNA; EP2 agonist; receptors; antagonists; oxytocin; vasopressin; andrologi; reproduktion; sexualitet; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hormonerna vasopressin och oxytocin frisätts från hypofysens baklob. Hypofysen är en körtel, som är belägen på undersidan av hjärnan och utsöndrar en rad olika hormoner vilka i sin tur påverkar och reglerar aktiviteten i en mängd andra organ. LÄS MER

 3. 3. Receptor-mediated uterine effects of oxytocin and vasopressin

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Ragner Liedman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurohypophyseal; vasopressin receptor; oxytocin; pregnancy; oxytocin and vasopressin V1a antagonist; prostaglandin F2 alpha; primary dysmenorrhoea;

  Sammanfattning : The neurohypophyseal hormones oxytocin and vasopressin are important in the regulation of uterine contractility. These hormones, as well as prostaglandin F2α, are most forceful myometrial tissue contractors. LÄS MER

 4. 4. Intraperitoneal 5-Fluorouracil treatment of cancer - clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Kirurgisk och perioperativ vetenskap

  Författare :Mikael Öman; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; intraperitoneal; 5-fluorouracil; pancreas cancer; vasopressin; Xenon-clearance; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; kirurgi;

  Sammanfattning : Background:Pancreas cancer is a most aggressive malignancy. More than 80% of patients diagnosed with pancreas cancer, exhibit such advanced disease, that curative surgery is impossible. Systemic chemotherapy prolongs survival to 5-9 months. LÄS MER

 5. 5. Novel Interventions in Cardiac Arrest Targeted Temperature Management, Methylene Blue, S-PBN, Amiodarone, Milrinone and Esmolol,  Endothelin and Nitric Oxide In Porcine Resuscitation Models

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Frank Zoerner; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; restoration of spontaneous circulation; ROSC; cardiopulmonary resuscitation; CPR; cardiac arrest; methylene blue; MB; S-PBN; mild therapeutic hypothermia; MTH; targeted temperature management; TTM; endothelin; ET-1; ECE-1; ETAR; ETBR; nitric oxide; NO; nitric oxide synthase; NOS; eNOS; iNOS; nNOS; porcine; amiodarone; hypovolemia; milrinone; vasopressin; esmolol; epinephrine; Anaesthesiology and Intensive Care; Anestesiologi och intensivvård; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi; Kardiologi; Cardiology;

  Sammanfattning : It is a major clinical problem that survival rates after out-of-hospital cardiac arrest have not markedly improved during the last decades, despite extensive research and the introduction of new interventions. However, recent studies have demonstrated promising treatments such as targeted temperature management (TTM) and methylene blue (MB). LÄS MER