Sökning: "tubular proteinuria"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden tubular proteinuria.

 1. 1. A Study of Renal Function in Children with Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Lars Hjorth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Pediatri; nefrologi; Urologi; nephrology; Urology; children; sequelae; pediatric oncology; chemotherapy; renal toxicity; malignancy; hyperfiltration; iohexol clearance; glomerular filtration rate; kidney disease; Glomerular proteinuria; tubular proteinuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I takt med att resultaten för behandling av cancer hos barn och ungdomar blivit bättre, har kraven på en god livskvalitet efter avslutad behandling ökat. Man beräknar att år 2005 kommer 1/700 unga vuxna mellan 25-35 års ålder att vara långtidsöverlevande efter barncancer. LÄS MER

 2. 2. Renal dysfunction in orthopaedic surgery - with special reference to drug effects in the elderly

  Detta är en avhandling från Anaesthesiology and Intensive Care

  Författare :Görel Nergelius; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; protein HC; IgG; albumin; pharmacokinetics; diclofenac; clearance; elderly; penicillin; isoxazolyl; tubular; glomerular; arthroplasty; exercise; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att få inopererat en höft- eller knäprotes är numera ett vanligt ingrepp. Under 80-talet visade svenska och utländska studier att 10-15% av de patienter som genomgick en sådan höftoperation drabbades av försämrad njurfunktion efter operationen. LÄS MER

 3. 3. Endogenous proteins as markers of glomerular function and dysfunction

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

  Författare :Jan Tencer; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glomerular filter; amyloidosis; glomerulonephritis; glomerular disease; proteins; proteinuria; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Koncentrationer av proteiner i plasma och urin används i ökande utsträckning i diagnostik av njursjukdomar och i studier av den glomerulära barriärens funktion. De viktigaste frågor som behandlats i denna avhandling var: förvaring av urinprover inför efterföljande proteinanalyser, tillämpningar av proteinkoncentrationer i urin och plasma vid hälsa och vid glomerulära (njurcystanets) sjukdomar, samt mätningar av endogena proteiners transport från plasma till urin för beräkningar av den glomerulära kapillärväggens storleksselektiva egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Diagnostic and prognostic value of proteinuria in chronic renal diseases

  Detta är en avhandling från Omran Bakoush, Griffelvägen 46, 245 64, Hjärup

  Författare :Omran Bakoush; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; Hypertension.; Glomerulonephritis; IgM; Albuminuria; Diabetic Nephropathy; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : To the extent that increased urinary protein excretion is an indicator of alterations of the glomerular capillary wall (GCW) and appearance of tubulointerstitial damage, proteinuria can be a good marker of the overall severity of the glomerular and tubulointerstitial damage, and therefore, the prognosis of glomerular diseases. Studies I, II, and III show that it is the type of proteinuria, rather than the degree of albuminuria, that predicts the progression in renal, proteinuric diseases. LÄS MER

 5. 5. Urinary Diversion. Long-term renal function and morphology and consequences for metabolism

  Detta är en avhandling från Omran Bakoush, Griffelvägen 46, 245 64, Hjärup

  Författare :Ársæll Axel Kristjánsson; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; metabolism; bacteriuria; renal scarring; refluxing and antirefluxing ureteric anastomosis; tubular dysfunction; Urinary diversion; glomerular filtration rate; acid-base homeostastis; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinavledning utförs när den normala urinblåsan ej fungerar normalt eller måste avlägsnas p.g.a. cancer. LÄS MER