Sökning: "malignancy"

Visar resultat 1 - 5 av 326 avhandlingar innehållade ordet malignancy.

 1. 1. Coagulase-negative staphylococci in hematological malignancy

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Erik Ahlstrand; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coagulase-negative staphylococci; hematological malignancy; Staphylococcus epidermidis; healthcare-associated infection; antibiotic susceptibility; molecular epidemiology; bloddstream infection; bacteremia; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Bacterial infections are common in hematological malignancy. Coagulase-negative staphylococci (CoNS) are among the most prevalent causes of bacteremia in patients with hematological malignancies. LÄS MER

 2. 2. Ultrasound in the management of women with post-menopausal bleeding

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Elisabeth Epstein; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; observer variation; reproducibility; vascularity index; power Doppler; hydrosonography; biopsy; ultrasound; post-menopausal bleeding; malignancy; Endometrium; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ultraljudets roll vid utredning av postmenopausalblödning Målsättning Att ta reda på hur ultraljud bäst används vid utredningen postmenopausalblödning för att individualisera och optimera diagnostiken och behandlingen. Värdet av gråskaleultraljud med eller utan koksaltsinfusion (hydrosonografi) och av "Power Doppler"-ultraljud undersöktes med avsikt att ta reda på om ultraljudsfynden kan användas för 1/ att välja den mest tillförlitliga metoden att ta prov från livmoderslemhinnan, och 2/ att skatta risken för livmodercancer. LÄS MER

 3. 3. Functional Dyspepsia Symptoms and Response to Omeprazole in the Short Term

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elisabeth Bolling-Sternevald; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dyspepsia; drug therapy; omeprazole; gastrointestinal symptoms; peptic ulcer disease PUD ; malignancy; gastroesophageal reflux disease GERD ; dyspeptic symptoms; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Gastrointestinal symptoms have a prevalence of 20-40% in the general adult population in the Western world. These symptoms are generally considered to be poor predictors of organic findings [e.g. peptic ulcer disease (PUD) or malignancy]. LÄS MER

 4. 4. Video assisted gastrostomy in children

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Torbjörn Backman; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastrostomy; Laparoscopy; VAG; Complications; VPS; Malignancy; Vomiting; Double U-stitch suture;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att kunna äta och dricka via munnen är för de allra flesta barn en självklarhet och grunden för en god tillväxt och välmående. Problem uppstår när barnen av någon anledning inte kan svälja eller har ett så stort behov av näring pga en bakomliggande sjukdom att de basala behoven inte kan tillfredsställas på normalt sätt. LÄS MER

 5. 5. A Study of Renal Function in Children with Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Lars Hjorth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Pediatri; nefrologi; Urologi; nephrology; Urology; children; sequelae; pediatric oncology; chemotherapy; renal toxicity; malignancy; hyperfiltration; iohexol clearance; glomerular filtration rate; kidney disease; Glomerular proteinuria; tubular proteinuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I takt med att resultaten för behandling av cancer hos barn och ungdomar blivit bättre, har kraven på en god livskvalitet efter avslutad behandling ökat. Man beräknar att år 2005 kommer 1/700 unga vuxna mellan 25-35 års ålder att vara långtidsöverlevande efter barncancer. LÄS MER