Sökning: "iohexol clearance"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden iohexol clearance.

 1. 1. A Study of Renal Function in Children with Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Lars Hjorth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Pediatri; nefrologi; Urologi; nephrology; Urology; children; sequelae; pediatric oncology; chemotherapy; renal toxicity; malignancy; hyperfiltration; iohexol clearance; glomerular filtration rate; kidney disease; Glomerular proteinuria; tubular proteinuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I takt med att resultaten för behandling av cancer hos barn och ungdomar blivit bättre, har kraven på en god livskvalitet efter avslutad behandling ökat. Man beräknar att år 2005 kommer 1/700 unga vuxna mellan 25-35 års ålder att vara långtidsöverlevande efter barncancer. LÄS MER

 2. 2. Aspects of retransfusion of shed blood in cardiac surgery

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Björn Brondén; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CABG; cardiotomy suction; lipid microemboli; porcine study; clinical study; cystatin C; creatinine; iohexol clearance; outcome; retransfusion; transfusion; blood.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta större operationer på hjärtat idag kräver att hjärtat under en del av operationen står stilla utan att blod cirkulerar igenom det. För att kunna bibehålla ett blodflöde av syresatt blod genom kroppen kopplas en hjärt-lungmaskin till patienten. LÄS MER

 3. 3. Glomerular filtration rate in adults a single sample plasma clearance method based on the mean sojurn time

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Margareta Gref; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :Clinical Physiology; klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : Glomerular filtration rate (GFR) is a key parameter in evaluating kidney function. After a bolus injection of an exogenous GFR marker in plasma an accurate determination of GFR can be made by measuring the marker concentration in plasma during the excretion. LÄS MER

 4. 4. Renal dysfunction and protection in cardiovascular surgery

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Anders Bergman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute Renal Failure; Anesthesia; Atrial Natriuretic Peptide; Calcitonin Gene-Related Peptide; Calcium Antagonists; Diltiazem; Heart Surgery; Postoperative Renal Dysfunction; Vascular Surgery;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis is focused on studies of postoperative renal dysfunction (PRD), and on renal effects and possible prophylactic potentials of three vasoactive substances, calcitonin gene-related peptide (CGRP), atrial natriuretic peptide (ANP), and the calcium channel antagonist diltiazem. Methods: In paper I the medical records of 1 030 consecutive cardiothoracic surgery patients were evaluated and glomerular filtration calculated from serum creatinine levels. LÄS MER

 5. 5. Clinical relevance of high-sensitive Troponin T in cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Christian Bjurman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; biomarkers; prognostic score; mortality; heart failure; myocardial infarction; renal dysfunction;

  Sammanfattning : Background and aims: Troponin T (hs-cTnT) is a cardiac damage marker used in the diagnosis of non-ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) and for prognostic assessment. Clinical decision-making should ideally be based on evidence. LÄS MER