Sökning: "chemotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 492 avhandlingar innehållade ordet chemotherapy.

 1. 1. Optimisation of Chemotherapy Treatment in Advanced Colorectal Cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Eklundshof Grafiska AB

  Författare :Åke Berglund; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Colorectal cancer; chemotherapy; 5-fluorouracil; dose-effect relationship; ex vivo assay; thymidylate synthase; p53; CEA; TPS; VEGF; bFGF.; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Oncology; onkologi;

  Sammanfattning : Colorectal cancer is one of the most common malignant diseases in Sweden – more than 5000 new cases are diagnosed each year. The overall five-year survival is about 60% and in cases of recurrence the prognosis is poor. LÄS MER

 2. 2. Nutritional consequences in children undergoing chemotherapy for malignant disease

  Detta är en avhandling från Klinisk vetenskap, pediatrik

  Författare :Inger Skolin; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :paediatric oncology; chemotherapy; food intake; taste alteration;

  Sammanfattning : Background: Chemotherapy has side effects that may interfere with food intake. Children suffering from a malignant disease are subjected to treatment with chemotherapy. They may therefore become at risk of undernutrition during the period of treatment. LÄS MER

 3. 3. Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulla Näppä; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; onkologi; Oncology; cancer; chemotherapy; decision-making; dilemma; palliative care; performance status; questionnaire; registered nurse; kyselylomake; ongelma; palliatiivinen hoito; päätöksenteko; sairaanhoitaja; sytostaattihoito; syöpä; yleistila; allmäntillstånd; beslutsprocess; cancer; cytostatika; dilemma; enkät; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Cytostatikabehandling som ges vid obotlig cancersjukdom kan minska tumörbörda och besvärande symtom som t. ex smärta. Behandlingen ökar livskvalitet och överlevnadstid i många fall och bör därför erbjudas alla patienter som kan ha nytta av den. Dock är cytostatika potenta läkemedel som kan ge besvärliga biverkningar. LÄS MER

 4. 4. Risks in the chemotherapy process and possibilities for improvement

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :AnnSofie Fyhr; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medication errors; Cytotoxic drugs; Chemotherapy; Health care; Risk management; Improvements;

  Sammanfattning : Medications are of considerable help if healthcare providers are able to administer them to patients safely and appropriately. The medication use process is complex and a team of professionals – doctors, nurses, and pharmacists – work together with the patient for optimal treatment effect. LÄS MER

 5. 5. Molecular studies of radiotherapy and chemotherapy in colorectal cancer

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Jasmine Evert; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; Radiotherapy; Chemotherapy; p53; p73; PINCH; miRNAs; Biomedicin; Biomedicine;

  Sammanfattning : .... LÄS MER