Sökning: "enzymes"

Visar resultat 1 - 5 av 1488 avhandlingar innehållade ordet enzymes.

 1. 1. Dynamics of Enzymes at Interfaces Lipase adsorption and mobility on solid surfaces

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Andreas Sonesson; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biophysics; surface chemistry; diffusion; enzymes; lipases; adsorption; mobility; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : This thesis aimed to give more insight in the dynamics of enzymes at interfaces. The adsorption and mobility of adsorbed proteins can e.g. give a better understanding of structure-function properties of interfacially active enzymes. LÄS MER

 2. 2. Modelling of molybdopterin-dependent enzymes

  Detta är en avhandling från Anders Thapper, Inorganic Chemistry 1, Chemical Center, Lund University

  Författare :Anders Thapper; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inorganic chemistry; enzymes; transition state; intermediate; mechanism; molybdopterin; density functional theory; model systems; oxygen atom transfer; molybdenum; tungsten; Oorganisk kemi; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Molybden ingår som en viktig del i två typer av biologiska system - dels i nitrogenas, som fixerar kvävgas ur atmosfären, och dels i de enkärniga molybdenenzymerna. De senare är enzymer som innehåller endast en molybdenatom i sina aktiva säten. LÄS MER

 3. 3. Spectroelectrochemistry of Redox Enzymes

  Detta är en avhandling från Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Andreas Christenson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elektrokemi; Electrochemistry; complex II; bilirubin oxidase; laccase; enzyme mechanism; redox potential; electron transfer; spectroelectrochemistry; redox enzymes; Spectroelectrochemical cell;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det ljus (fotonflöde) som solen sänder ut är grunden för biologiskt liv. Med denna strålning överförs en del av den frigjorda energin från solen till jordens biosfär, där växterna tar upp de energirika fotonerna och omvandlar fotonenergin till kemisk energi. LÄS MER

 4. 4. Xyloglucan-active enzymes properties, structures and applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Martin J. Baumann; KTH.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; xyloglucan; xyloglucan endo-transglycosylase hydrolase; xyloglucan endo-hydrolase; xyloglucan endo-transglycosylase; XET; xyloglucan oligosaccharides; synthesis; carbohydrate; cellulose; crystal structure; fiber; surface modification; Populus tremula x Populus tremuloides; Hybrid aspen; nasturtium; NXG; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : Cellulosabaserade material är världens rikligast förekommande förnyelsebara råvara. Växters cellväggar är naturliga kompositmaterial där den kristallina cellulosan är inbäddad i en väv av hemicellulosa, strukturproteiner och lignin. LÄS MER

 5. 5. Studies of Retroviral Reverse Transcriptase and Flaviviral Protease Enzymes as Antiviral Drug Targets Applications in Antiviral Drug Discovery & Therapy

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala universitet

  Författare :Muhammad Junaid; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Virus; enzymes; HIV AIDS; retroviral reverse transcriptase; flaviviral protease; NRTIs; proteochemometrics; drug resistance; DEN; JEV; NS2B H -NS3pro; antiviral; drug targets; drug discovery; drug therapy.; Farmakologi; Pharmacology;

  Sammanfattning : Viruses are a major threat to humans due to their unique adaptability, evolvability and  capability to control their hosts as parasites and genetic elements. HIV/AIDS is the third largest cause of death by infectious diseases in the world, and drug resistance due to the viral mutations is still the leading cause of treatment failure. LÄS MER