Sökning: "hyperfiltration"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet hyperfiltration.

 1. 1. A Study of Renal Function in Children with Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Lars Hjorth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Pediatri; nefrologi; Urologi; nephrology; Urology; children; sequelae; pediatric oncology; chemotherapy; renal toxicity; malignancy; hyperfiltration; iohexol clearance; glomerular filtration rate; kidney disease; Glomerular proteinuria; tubular proteinuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I takt med att resultaten för behandling av cancer hos barn och ungdomar blivit bättre, har kraven på en god livskvalitet efter avslutad behandling ökat. Man beräknar att år 2005 kommer 1/700 unga vuxna mellan 25-35 års ålder att vara långtidsöverlevande efter barncancer. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Nitric Oxide and Tubuloglomerular Feedback on Renin Release and Diabetes Induced Hyperfiltration

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Johan Sällström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Renal effects of C-peptide in experimental type-1 diabetes mellitus

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Karolinska Institutet at Danderyds Hospital

  Författare :Björn Samnegård; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diabetic nephropathy; C-peptide; captopril; albuminuria; glomerular hyperfiltration; glomerular hypertrophy; glomerular mesangium expansion; type-IV collagen; RAGE; renal blood flow;

  Sammanfattning : The incidence and prevalence of diabetic nephropathy are increasing continuously, mainly due to the increase in type-2 diabetes. In contrast, the risk of diabetic nephropathy for the individual patient has decreased considerably in recent decades due to improved glycemic control, successful treatment of hypertension and hyperlipidemia and the use of renin angiotensin system inhibitors, which have protective effects beyond those on blood pressure. LÄS MER

 4. 4. Functional Aspects of the Juxtaglomerular Apparatus Control of Glomerular Filtration and Renin Release

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Sällström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : The juxtaglomerular apparatus (JGA) is a control unit of the kidney, that regulates glomerular filtration rate (GFR) and renin release, and hence extracellular volume and blood pressure. The tubuloglomerular feedback (TGF) mechanism is a negative feedback loop that regulates GFR. LÄS MER

 5. 5. Novel Approaches to Treatment and Prevention of Diabetic Nephropathy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lina Nordquist; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; Diabetes; Nephropathy; C-peptide; Microneedle; Renal; GFR; Oxygen Consumption; Reabsorption; Fysiologi;

  Sammanfattning : Several studies have reported beneficial effects of C-peptide supplementation in diabetic patients and animal models of insulinopenic diabetes. However, it is also established that good glycemic control is essential to minimize the risk of diabetes-induced complications. LÄS MER