Sökning: "Tribal Structure"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tribal Structure.

 1. 1. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. LÄS MER

 2. 2. Det rituella landskapet : Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Leif Sahlqvist; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; landscape; territories; Bronze Age; barrows; visual network; chiefdom; ritual; religion; cosmography; astronomy; cardinalpoints; medieval churches; Östergötland; cognitive; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Symbolic landscapes have now for some time been discussed in various disciplines. They have been interpreted as the result of culturalactivities, often connected with territoriality and religious or political ambitions and in particular steered by human desire to leave animprint of power and control. LÄS MER