Sökning: "polemology"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet polemology.

 1. 1. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. LÄS MER

 2. 2. From Idea to Norm : Promoting Conflict Prevention

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Annika Björkdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polemology; international relations; social constructivism; norm entrepreneur; norm evolution; international norms; Swedish foreign policy; the European Union; conflict prevention; the United Nations; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Istället för fred gav det kalla krigets slut upphov till nya säkerhetspolitiska utmaningar i form av inomstatliga konflikter. Under perioden 1989-2000 utkämpades 111 väpnade konflikter runt om i världen varav de flesta kan karakteriseras som inomstatliga, såsom inbördeskriget i Somalia, det våldsamma sammanbrottet i Jugoslavien, och folkmordet i Rwanda. LÄS MER

 3. 3. Strategies for International Legitimacy. A Comparative Study of Elite Behavior in Ethnic Conflicts

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Kristian Steiner; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; norms; elite behavior; strategy; Czechoslovakia; German Bohemia; Israel; Freds- och konfliktforskning; Polemology; PLO; International legitimacy; ethnic conflict;

  Sammanfattning : Although ethnic conflicts are an acute international problem, researchers in international relations have conducted surprisingly little research in this area. The aim with this study is to analyze one aspect of ethnic conflicts, how the elites representing ethnic groups act to make the great powers legitimize their own demands, and delegitimize the demands of the enemy by adducing to norms. LÄS MER