Sökning: "resolution"

Visar resultat 1 - 5 av 2320 avhandlingar innehållade ordet resolution.

 1. 1. SLDFA-resolution : computing answers for negative queries

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Torbjörn Näslund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1990]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The notion of SLDNF-resolution gives a theoretical foundation for implementation of logic programming languages. However, a major drawback of SLDNF-resolution is that for negative queries it can not produce answers other than yes or no. Thus, only a limited class of negative queries can be handled. LÄS MER

 2. 2. Short Proofs May Be Spacious Understanding Space in Resolution

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jakob Nordström; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; resolution; space; length; width; separation; lower bound; pebble game; pebbling formula; Beviskomplexitet; resolution; minne; längd; bredd; separation; undre gräns; pebblingspel; pebblingformel; MATHEMATICS Applied mathematics Theoretical computer science; MATEMATIK Tillämpad matematik Teoretisk datalogi;

  Sammanfattning : Om man ser på de bästa nu kända algoritmerna för att avgöra satisfierbarhet hos logiska formler så är de allra flesta baserade på den så kallade DPLL-metoden utökad med klausulinlärning. De två viktigaste gränssättande faktorerna för sådana algoritmer är hur mycket tid och minne de använder, och att förstå sig på detta är därför en fråga som har stor praktisk betydelse. LÄS MER

 3. 3. Neural limits of visual resolution

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Zoran Popovic; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cell separation; cortical magnification; detection; estimated receptive field; high-pass filtered optotypes; nyquist limit; psychophysics; resolution; ganglion cells;

  Sammanfattning : Aims: The aim of this thesis was to formulate a model of retinal neural circuitry in humans based on morphological estimates of retinal cone and ganglion cell populations, to compare results based on this model to psychophysical measurements of visual resolution and identify the retinal neural factors that limit visual resolution.Materials & Methods: Total displacement of central ganglion cells from foveal cones was obtained by estimating the length of fibers of Henle in four human retinas along the nasal or vertical hemi-meridians. LÄS MER

 4. 4. Deposition and Resolution of AA Amyloid

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia N. Nyström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AA-amyloid; autophagy; resolution; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi;

  Sammanfattning : Amyloidosis is a group of protein misfolding diseases characterized by extracellulardeposition of fibrillar protein aggregates. Today more than 25 different human amyloidogenicproteins have been identified, causing a variety of pathological conditions that includeAlzheimer’s disease, type 2 diabetes and prion diseases. LÄS MER

 5. 5. Chemoenzymatic Resolution in Dynamic Systems Screening, Classification and Asymmetric Synthesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yan Zhang; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; constitutional dynamic chemistry; dynamic systemic resolution; dynamic kinetic resolution; enzyme catalysis; transesterification; enzyme promiscuity; asymmetric synthesis; pattern recognition; self-inhibition.;

  Sammanfattning : This  thesis  is  divided  into  four  parts,  all  centered  around  Constitutional Dynamic  Chemistry  (CDC)  and  Dynamic  Kinetic  Resolution  (DKR)  using biocatalysts for selective transformations, and their applications in screening of bioactive compounds, organic synthesis, and enzyme classification.   In  part  one,  an  introduction  to  CDC  and  DKR  is  presented,  illustrating  the basic  concepts,  practical  considerations  and  potential  applications  of  such dynamic systems, thus providing the background information for the studies in the following chapters. LÄS MER