Sökning: "resolution"

Visar resultat 1 - 5 av 2625 avhandlingar innehållade ordet resolution.

 1. 1. SLDFA-resolution : computing answers for negative queries

  Författare :Torbjörn Näslund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The notion of SLDNF-resolution gives a theoretical foundation for implementation of logic programming languages. However, a major drawback of SLDNF-resolution is that for negative queries it can not produce answers other than yes or no. Thus, only a limited class of negative queries can be handled. LÄS MER

 2. 2. Short Proofs May Be Spacious : Understanding Space in Resolution

  Författare :Jakob Nordström; Johan Håstad; Albert Atserias; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; resolution; space; length; width; separation; lower bound; pebble game; pebbling formula; Beviskomplexitet; resolution; minne; längd; bredd; separation; undre gräns; pebblingspel; pebblingformel; Theoretical computer science; Teoretisk datalogi;

  Sammanfattning : Om man ser på de bästa nu kända algoritmerna för att avgöra satisfierbarhet hos logiska formler så är de allra flesta baserade på den så kallade DPLL-metoden utökad med klausulinlärning. De två viktigaste gränssättande faktorerna för sådana algoritmer är hur mycket tid och minne de använder, och att förstå sig på detta är därför en fråga som har stor praktisk betydelse. LÄS MER

 3. 3. Neural limits of visual resolution

  Författare :Zoran Popovic; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cell separation; cortical magnification; detection; estimated receptive field; high-pass filtered optotypes; nyquist limit; psychophysics; resolution; ganglion cells;

  Sammanfattning : Aims: The aim of this thesis was to formulate a model of retinal neural circuitry in humans based on morphological estimates of retinal cone and ganglion cell populations, to compare results based on this model to psychophysical measurements of visual resolution and identify the retinal neural factors that limit visual resolution.Materials & Methods: Total displacement of central ganglion cells from foveal cones was obtained by estimating the length of fibers of Henle in four human retinas along the nasal or vertical hemi-meridians. LÄS MER

 4. 4. Parks, Policies and People : Nature Conservation Governance in Post-Socialist EU Countries

  Författare :Natalya Yakusheva; Björn Hassler; Magnus Boström; Annica Kronsell; Stacy Vandeveer; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; national parks; Carpathians; Poland; Slovakia; Europeanization; Central Eastern Europe; multi-level governance; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The national parks in the Carpathian Mountains along the Polish and Slovak border represent encompassing policy agendas that strive to balance biodiversity conservation and social welfare tasks. These countries have, during the last 25 years, undergone rapid transformation from socialist regimes to liberal democracies, and this transformation has affected the political, social and economic spheres. LÄS MER

 5. 5. Deposition and Resolution of AA Amyloid

  Författare :Sofia N. Nyström; Gunilla T Westermark; Christoph Röcken; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AA-amyloid; autophagy; resolution; Morphology; cell biology; pathology; Morfologi; cellbiologi; patologi;

  Sammanfattning : Amyloidosis is a group of protein misfolding diseases characterized by extracellulardeposition of fibrillar protein aggregates. Today more than 25 different human amyloidogenicproteins have been identified, causing a variety of pathological conditions that includeAlzheimer’s disease, type 2 diabetes and prion diseases. LÄS MER