Sökning: "peace process"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden peace process.

 1. 1. Ambivalent Peace : External Peacebuilding, Threatened Identity and Reconciliation in Bosnia and Herzegovina

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Roland Kostic; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Peace and conflict research; Peacebuilding; Nation-Building; State-Building; Identity; Societal Security Dilemma; Reconciliation; Bosnia and Herzegovina; Freds- och konfliktforskning; Peace and Conflict Research; freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : This study expands the enquiry of external efforts to build peace after an ethnic war by investigating the effects these efforts may have on societal security and reconciliation among groups in a host society. To achieve this, a theoretical framework, combining theories on the character of external peacebuilding, and theories on societal security and reconciliation, was devised and applied to the case of Bosnia and Herzegovina. LÄS MER

 2. 2. Defining, Securing and Building a Just Peace : The EU and the Israeli-Palestinian conflict

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anders Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Isareli-Palestinian conflict; peace; EU; peace building; Just peace; Middle East peace process; Legitimizing power Europe;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det talas mycket om rättvis fred i den allmänna debatten men det är ett ämne som är lite utforskat av akademiker. Det vetenskapliga pusslet som ligger till grund för denna avhandling är att undersöka vad en rättvis fred är, dels konceptuellt i fredsbyggande mer generellt, och empiriskt i förhållande till EU och den israelisk-palestinska konflikten. LÄS MER

 3. 3. Violence in the Midst of Peace Negotiations : Cases from Guatemala, Northern Ireland, South Africa and Sri Lanka

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Kristine Höglund; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; conflict resolution; internal conflict; violence; peace process; negotiation; Guatemala; Northern Ireland; South Africa; Sri Lanka; Freds- och konfliktforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Peace and conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Freds- och konfliktforskning; Peace and Conflict Research; freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Why do peace talks fall apart as a result of violence? The present study addresses the question of why and how violence sometimes changes the dynamics of peace negotiation processes. Incidents of violence may produce friction between and within parties. LÄS MER

 4. 4. Power politics and peace policies : Intra-state conflict resolution in southern Africa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thomas Ohlson; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; conflict resolution; intrastate civil war; peace agreement; regional security complex; policy change; Southern Africa; Freds- och konfliktforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Peace and conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Freds- och konfliktforskning; Peace and Conflict Research; freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Why do some peace agreements after intra-state war fail, while others succeed? The dissertation focuses this question, with specific attention to intra-state wars in regional security complexes. The aim of this comparative study is theory building. Propositions, indicators and research questions are derived from a typology of explanatory variables. LÄS MER

 5. 5. Israel between conflict and accomodation: The transformation of collective identitites A study of a multi-melting pot process

  Detta är en avhandling från Göteborg : Padrigu Papers, Göteborgs universitet

  Författare :Michael Schulz; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; peace research; peace building; multiculturalism; Israel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER