Sökning: "Arabian Gulf"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Arabian Gulf.

 1. 1. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. LÄS MER

 2. 2. Seismicity and earthquake source mechanism study in the East African rift

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Atalay Ayele; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; Geofysik med inriktning mot seismologi; Geophysics with specialization in Seismology;

  Sammanfattning : A new earthquake catalogue of the Horn of Africa has been compiled for the period from 1960 to 1993. The threshold magnitude of this catalogue is found to be 4.5 (mb). Spatial and temporal variation of seismic energy release and b-value are investigated for this catalogue. LÄS MER

 3. 3. Power, Person, and Place : Tradition, Modernity, and Environment in the United Arab Emirates

  Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

  Författare :Pernilla Ouis; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ecological modernization; environmentalism; phenomenology; Bedouin identity; camel pastoralism; dependency; theories of value; unequal exchange; extractive economy; oil; pearls; social constructionism; Islam; modernization; United Arab Emirates; Human Ecology; glocalization; reflexivity.; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker naturumgängets modernisering i Förenade Arabemiraten, en federation av sju shejkdömen på den arabiska sidan av Persiska Viken. De traditionella näringarna var handel, pastoralism, fiske och pärlfiske, men dessa har sedan 1960-talet ersatts av en ekonomi baserad på export av fossila bränslen. LÄS MER

 4. 4. Magmatism in the Cenozoic Ethiopian rift zone : the case against the Afar plume hypothesis

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Begashaw Wolde; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Sammanfattning : Volcanism and rifting in the Afro-Arabian, i.e. Red Sea - Gulf of Aden - Ethiopian, region have often been attributed to a Tertiary plume centered on Afar, at the junction of the three rifts. LÄS MER

 5. 5. Analysis and Modelling of Desalination Brines

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Raed Bashitialshaaer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modelling.; Field data analysis; Negatively buoyant jet; Experiment; Brine discharge; Desalination; Water supply;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsaltning av havsvatten utgör en viktig källa för vattenförsörjning till befolkningen som bor vid Persiska viken, Medelhavet och Röda havet. De tre regionerna utgör ca 11,8 % av världens landyta och hade omkring 9 % av världens befolkning under 1950 och 2008, samt lika mycket enligt prognos för år 2050. LÄS MER