Sökning: "Karin Aggestam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Aggestam.

  1. 1. Reframing and Resolving Conflict : Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998

    Detta är en avhandling från Lund University Press

    Författare :Karin Aggestam; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; Palestine; Political and administrative sciences; PLO; Israel; negotiations; peace process; Middle East; resolving; reframing; resolution; transformation; diplomacy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

    Sammanfattning : The mutual recognition between Israel and the PLO in 1993 signalled a major shift in the Israeli-Palestinian conflict. This study examines, both theoretically and empirically, the basic question of how meaning of conflict may change and how conflict may be resolved. LÄS MER