Sökning: "reframing"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet reframing.

 1. 1. Reframing and Resolving Conflict : Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karin Aggestam; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; Palestine; Political and administrative sciences; PLO; Israel; negotiations; peace process; Middle East; resolving; reframing; resolution; transformation; diplomacy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The mutual recognition between Israel and the PLO in 1993 signalled a major shift in the Israeli-Palestinian conflict. This study examines, both theoretically and empirically, the basic question of how meaning of conflict may change and how conflict may be resolved. LÄS MER

 2. 2. Co-Creating Value : Reframing Interactions in Service Consumption

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Anna Fyrberg Yngfalk; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Value; interaction; service; co-creation; operant resources; consumption; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : How producers and consumers interact in the market and integrate resources is fundamental for our understanding of how value and value creation develop in contemporary economy. Value co-creation in markets has gained renewed interest in marketing theory. LÄS MER

 3. 3. Customer experiences of resource integration Reframing servicescapes using scripts and practices

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jörg Pareigis; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer experience; resource integration; interactive value formation; servicescape; microethnography; public transport; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : It is widely acknowledged that value can be regarded as interactively formed by customers through the integration of a variety of resources. However, it is difficult to find service research that takes these concepts seriously in empirical studies. LÄS MER

 4. 4. Storyboarding Framing and Reframing Opportunities in the Front-Front end of Innovation

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Anders Wikström; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Storyboard; innovation management; visualization; design thinking; reflective practice; narrative; visual thinking; framing; meaning; sketching; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research proposes that design and visual thinking in combination with narrative theory contribute to enhance knowledge of innovation processes and support managers in their work. In particular, the focus is on the use of Storyboarding to support a better definition of a project’s brief. LÄS MER

 5. 5. L'Etat, c'est pas moi : Reframing citizenship(s) in the Baltic republics

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Olivier Danjoux; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus; language; ethnicity; culture; urbanity; time; exogamy; post-communism; communism; totalitarianism; Soviet Union; Estonia; Latvia; Lithuania; Baltic; citizenship; nation; conflict; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling riktar sig till läsare som har ett särskilt intresse i de baltiska staterna såväl som i demokratiseringsfrågor, postkommunism och medborgarskap. Författaren analyserar utvecklingen av medborgarskap i de baltiska länderna under sovjettiden samt sedan återupprättandet av självständigheten 1990. LÄS MER