Sökning: "Elhandel"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Elhandel.

  1. 1. Affärsrelationer på den svenska elmarknaden

    Författare :Lennart Haglund; Cecilia Lindh; Sabine Gebert Persson; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elhandel; affärsrelation; industri; förtroende; engagemang; anpassning; ömsesidigt beroende; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

    Sammanfattning : I början av 90-talet avreglerades elmarknaden i ett försök att skapa konkurrens och därigenom större valfrihet och bättre priser för användarna. Sedan dess har många nya företag som säljer elektricitet (elhandelsbolag) etablerats, och på dagens elmarknad erbjuds dessutom ett stort utbud av tjänster. LÄS MER