Sökning: "Cecilia Lindh"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Cecilia Lindh.

 1. 1. Business Relationships and Integration of Information Technology

  Författare :Cecilia Lindh; Amjad Hadjikhani; Sören Kock; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Integration; Business Relationships; Information Technology; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : It is a well-established view that, over time, companies in a business-to-business setting develop long-lasting business relationships. The business relationship between two companies involves a wide range of exchanges on products, technical and economic issues. It also has a social content as it engages people in both companies. LÄS MER

 2. 2. I skrivandets spår : elever skriver i SO

  Författare :Christina Lindh; Johan Elmfeldt; Cecilia Olson Jers; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; literacy practices; disciplinary literacy; writing events; writing acts; writing practices; social science education; social studies; secondary school; New Literacy Studies; Triadic model; the Wheel of writing; strategic and communicative actions; ethnography; semiotic resources; digital tools; ICT; skriftbruk; ämnesspecifik litteracitet; skrivhändelser; skrivhandlingar; skrivpraktiker; samhällsorienterande ämnen; samhällskunskap; grundskolan åk 7-9; triadmodellen; skrivhjulet; strategisk; rituell och kommunikativ handling; etnografi; semiotiska resurser; medierande redskap; digitala redskap; en-till-en; Ipad;

  Sammanfattning : Tracing writing. Students writing in the context of Social studies education. This doctoral thesis is a contribution to the field of writing research and to the understanding of literacy practices as part of disciplinary learning. LÄS MER

 3. 3. Housing policy and family formation

  Författare :Cecilia Enström Öst; Thomas Lindh; Henry Ohlsson; Mats Wilhelmsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; housing economics; housing policy; family formation; housing tenure; homeownership; Economics; Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay 1: This paper addresses the impact on housing consumption of a decrease in housing allowance among single recipient parents living in rental apartments. We take advantage of an imposed limit on the recipients’ dwelling size in the Swedish housing allowance reform in 1996-1997 that can be argued to be close to a natural experiment. LÄS MER

 4. 4. The Digital Transformation of the Manufacturing Industry : Metamorphic Changes and Value Creation in the Industrial Network

  Författare :Vincent Fremont; Enrico Baraldi; Cecilia Lindh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Networks; Industrial Marketing and Purchasing; Resource Interaction; Digital Transformation; Industry 4.0; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : The Industry 4.0 trend poses many challenges for the manufacturing industry and societies generally. The trend presents new challenges and opportunities related to industrial competitiveness and sustainability, as industrial firms adopt digital technologies to change how they interact and exchange data across their industrial network. LÄS MER

 5. 5. Affärsrelationer på den svenska elmarknaden

  Författare :Lennart Haglund; Cecilia Lindh; Sabine Gebert Persson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elhandel; affärsrelation; industri; förtroende; engagemang; anpassning; ömsesidigt beroende; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : I början av 90-talet avreglerades elmarknaden i ett försök att skapa konkurrens och därigenom större valfrihet och bättre priser för användarna. Sedan dess har många nya företag som säljer elektricitet (elhandelsbolag) etablerats, och på dagens elmarknad erbjuds dessutom ett stort utbud av tjänster. LÄS MER