Sökning: "ethnic discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden ethnic discrimination.

 1. 1. Ethnic Discrimination, Name Change and Labor Market Inequality Mixed approaches to ethnic exclusion in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Moa Bursell; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnicity; ethnic discrimination; employment gaps; field experiment; correspondence test; gender; sex segregation; name change; stigma; pragmatic assimilation; mixed methods; Sweden; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four empirical studies on ethnic integration in the Swedish labor market. Studies I-III draw on a field experiment testing ethnic discrimination in the hiring process. LÄS MER

 2. 2. Essays on Discrimination in Hiring

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Magnus Carlsson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnic discrimination; sex discrimination; sex segregation; correspondence testing; situation testing; field experiments; hiring; job search; exit from unemployment; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays on discrimination in hiring.Essay I (co-authored with Dan-Olof Rooth) present evidence of ethnic discrimination in the recruitment process by sending fictitious applications to real job openings. LÄS MER

 3. 3. Social Hierarchies, Prejudice, and Discrimination

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Alexandra Snellman; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Psychology; Social dominance orientation; Prejudice; Discrimination; Ethnicity; Gender; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis is based on three papers where I examine some aspects of ethnic and gender-based prejudice and discrimination in hierarchical situations. In Paper I, the existence of ethnic hierarchies in Sweden is explored. LÄS MER

 4. 4. Warmth and competence in implicit stereotypes and discrimination

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rickard Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; warmth and competence; implicit stereotypes; implicit association test; ethnic discrimination; labor market discrimination;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Betydelsen av värme och kompetens för implicita stereotyper och diskriminering Ett väl etablerat fynd inom personbedömningsforskning är att vi människor bedömer varandra på ett mer nyanserat sätt än enbart en endimensionell skala (bra-dålig). Istället använder vi oss av två grundläggande dimensioner för personbedömningar. LÄS MER

 5. 5. Discrimination, Sickness Absence, and Labor Market Policy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Lagerström; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Economics; Discrimination; Unobserved heterogeneity; Absenteeism; Social experiment; Active labor market policy; Program evaluation; Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This dissertation consists of an introduction and four self-contained essays:Essay 1 (with Stefan Eriksson) investigates empirically whether being unemployed per se reduces the probability of getting contacted by a firm. Individuals registered at the Swedish employment offices post their qualifications in a database available to employers over the Internet. LÄS MER