Sökning: "Lotta Snickare"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lotta Snickare.

 1. 1. Diskursiv arbetsmiljö : Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö

  Författare :Lisbeth Rydén; Inga-Lill Söderberg; Lotta Snickare; Lotta Dellve; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursiv arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att bidra till kunskap om organisatorisk arbetsmiljö. Studiens specifika syfte är tudelat: dels att undersöka och utvärdera en diskursiv ansats för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö, dels att undersöka och utveckla en modell för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Makt utan magi : En studie av chefers yrkeskunnande

  Författare :Lotta Snickare; Kent Eriksson; Maria Hammarén; Pia Höök; Niklas Arvidsson; Lotte Alsterdal; KTH; []
  Nyckelord :managerial skills; professional expertise in banking; management skills; leadership; tacit knowledge; follow the rules; break the rules; regulations; decisions; accommodate uncertainty; homosocial structures; chefers yrkeskunnande; yrkeskunnande i bank; ledarförmåga; ledarskap; tyst kunskap; följa regler; bryta regler; regler; beslutsfattande; härbärgera osäkerhet; homosociala strukturer;

  Sammanfattning : What do executives do, and how do their actions impact on the company’s results? Questions such as these are constantly targeted in leadership research. Despite thousands of reports in the field, there is no consensus on what the concept of leadership entails. LÄS MER