Sökning: "Lena Boström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Lena Boström.

 1. 1. Lärande & metod lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lena Boström; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärande & Metod : Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i grammatik

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University Press

  Författare :Lena Boström; Tomas Kroksmark; Rolf Hedqvist; Per-Olof Erixon; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning styles; grammar; Dunn Dunn Learning Styles Model; teaching styles; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Det här är ju dött tåg liksom…” en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för elevers textskapande En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Helene Dahlström; Lena Boström; Ulla Damber; Per-Olof Erixon; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agency; digital resources; literacy; multimodality; text making;

  Sammanfattning : Modern society is characterised by change. Humans’ ways of communicating have changed in many ways due to society’s social, linguistic, cultural and textual plurality. The digitalisation of society has contributed considerably to the changed conditions for communication and representation that have emerged. LÄS MER

 5. 5. Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Ulrika Gidlund; Lena Boström; Jimmy Jaldemark; Liv Lassen; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emotional and behavioural difficulties; focus group interviews; inclusion; inclusive didactics; Laclau and Mouffe’s discourse theory; mainstream schools; teachers’ discourses;

  Sammanfattning : When students’ behaviours cause difficulties for their teachers, themselves, and the rest of the class, teachers often construct inclusion as problematic. The overall aim of this study was to contribute to the understanding of teachers’ discourses regarding inclusion of students with emotional and behavioural difficulties (EBD) in Swedish mainstream schools. LÄS MER