Sökning: "Informal learning"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade orden Informal learning.

 1. 1. Framing perceived values of education : when perspectives of learning and ICTs are related

  Författare :Lars Norqvist; Eva Leffler; Isa Jahnke; Roger Säljö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; ICTs; Education; Perceived value; Dialogue; Dialogic perspective; Perceived values of learning; Perceived values of education; Learning situations; Formal education; Non-formal education; Perceived value framework; Photo interviews; Formal learning; Non-formal learning; Informal learning; Information; Communication; Technology; ICT.; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis offers dialogue about the relations between learning and Information and Communication Technologies (ICTs). The dialogue is guided by the question of how to design education to increase perceived values of learning. LÄS MER

 2. 2. Kognitivt stöd för lärande i arbetet : En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

  Författare :Magnus Granberg; Ulla Riis; Christina Gustafsson; Jon Ohlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cognitive support; Learning; Education; Workplace Learning; Informal Learning; Experiential Learning; Ethnography; Military Studies; Peace Support Operations; Pedagogik; Education; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the knowledge on how formal education gives cognitive support to informal learning at work. The ambition is to combine different theoretical perspectives on learning. LÄS MER

 3. 3. Telementoring Physics: University-Community After-school Collaborations and the Mediation of the Formal/ Informal Divide

  Författare :Robert Lecusay; Michael Cole; Robert A. Lecusay; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informal learning; cultural historical activity theory; science education;

  Sammanfattning : For several decades improvement of science education has been a major concern of policy makers concerned that the U.S. is a “nation at risk” owing to the dearth of students pursing careers in science. LÄS MER

 4. 4. Do-It-Yourself Learning in Kenya : Exploring mobile technologies for merging non-formal and informal learning

  Författare :William Jobe; Henrik Hansson; Harald Kjellin; Evoda Mukama; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ICT4D; mobile learning; M4D; informal learning; non-formal learning; MOOCs; digital incentives; Informatics; Informatik; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The educational landscape is changing and a variety of technologies and techniques are blurring the lines between traditional and non-traditional learning. This change is substantial in low-income countries: individuals in developing countries have a great desire to educate themselves and improve their quality of life. LÄS MER

 5. 5. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER