Sökning: "doktorsavhandling i musikpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling i musikpedagogik.

 1. 1. Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning : en kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt i enskild instrumentalundervisning

  Författare :Per-Henrik Holgersson; Cecilia K. Hultberg; Karin Johansson; Johannes Landgren; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :one-to-one tuition; higher music education; cultural tools; classical music; jazz music; apprenticeship; music performance; students’ learning and development; cultural psychology; the Bologna process; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to obtain a deeper understanding of students’ approaches to musical knowledge as it is distributed through one-to-one tuition in higher music education (HME). With a cultural-psychological perspective according to Bruner, the project was designed as a longitudinal, qualitative study of eight students in the performance program that concludes with a Bachelor of Arts degree in music. LÄS MER

 2. 2. Dialogkompetens i skolans vardag : En aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

  Författare :Ann-Christine Wennergren; Sture Brändström; Karin Rönnerman; Anders Ågren; Gunilla Härnsten; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hard-of-hearing pupils; dialogue competence; critical friends; school improvement; participatory action research; sociocultural theories; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In classes for hard-of-hearing pupils there are children and young people with different degrees of impaired hearing, all of whom need hearing aids and technical equipment inthe environment. The initial problem area of the present thesis concerned the pattern of communication in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Medierande verktyg i körledarpraktik : en studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga

  Författare :Pia Bygdéus; Göran Folkestad; Karin Johansson; Anne Haugland Balsnes; Sweden Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; choir leadership; choral education; choral conducting; mediating tools; working approaches; sociocultural perspective; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In Sweden, approximately 5 % of the population sing in a choir or a singing group which means that about 500 000 people plus a number of choral conductors regularly meet in choir related practices. The aim of the present study is to describe, verbalize and make visible the mediating tools used by choir directors working with children and youth. LÄS MER

 4. 4. Musikdirektör Anders Sidner : Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870

  Författare :Bengt Ahlbeck; Per-Johan Ödman; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :Music education; educational history; grammar school; teacher training college; choral singing; public music life; Music education; Musikpedagogik; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The present study, together with my licentiate's dissertation, Music education and examination at the Royal Academy of Music during "the Pehr Frigel Era", 1796-1842, constitutes my doctoral dissertation. In the chapter Preludes, the relation between the two studies is accounted for. LÄS MER

 5. 5. När kulturer spelar med i klassrummet : En sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik

  Författare :Annette Mars; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ungdomars lärande i musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De två delstudierna är genomförda med en teoretisk utgångspunkt som gör gällande att människor lär sig musik i samspel med andra människor samt att de använder sig av medierande verktyg i de lärsituationer de deltar i, vidare involveras den proximala utvecklingszonen, samt muntlig och skriftlig lärandekultur. LÄS MER