Sökning: "Annette Mars"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Annette Mars.

 1. 1. Musikaliskt lärande i kulturmöte : En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i samspel

  Författare :Annette Mars; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : In this licentiate thesis, I study how young people from two different countries, Sweden and the Gambia, learn music in interaction with each other within the context of a concert project carried out in the Gambia. This study in music education is inspired by ethnomusicology and anthropology. LÄS MER

 2. 2. När kulturer spelar med i klassrummet : En sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik

  Författare :Annette Mars; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ungdomars lärande i musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De två delstudierna är genomförda med en teoretisk utgångspunkt som gör gällande att människor lär sig musik i samspel med andra människor samt att de använder sig av medierande verktyg i de lärsituationer de deltar i, vidare involveras den proximala utvecklingszonen, samt muntlig och skriftlig lärandekultur. LÄS MER