Sökning: "cultural tools"

Visar resultat 1 - 5 av 215 avhandlingar innehållade orden cultural tools.

 1. 1. Vad är det att åldras? : en etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Åsa Alftberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ageing; old age; culture; health; body; materiality; everyday life; routines; phenomenology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla människor åldras, och denna avhandling berör äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Avhandlingen visar att det är inte bara kroppen som förändras. LÄS MER

 2. 2. Kulturell fostran En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lotta Brantefors; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural education; cultural relations; intercultural; multicultural; socialisation; curriculum study; cultural studies; critical pedagogy; text analysis; discursive; pragmatism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify different ideas about cultural relations expressed in the Swedish curriculum, and the potential consequences they may have for children and young people to participate as peers in social and public life.Located at the intersection of a (neo)pragmatic curriculum theory tradition and cultural studies/critical pedagogy, the ambition with the study is two-folded: (1) to clarify the theoretical conditions for cultural relations from an ethnocentric, global, and multicultural perspective and (2) to elucidate and describe the curriculum historical preconditions for cultural relations. LÄS MER

 3. 3. Trans Cinema and Its Exit Scapes A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wibke Straube; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Sammanfattning : Trans Cinema and its Exit Scapes är en kritisk och kreativ intervention med fokus på kulturella representationer av kroppar som bryter mot en könsbinär ordning i samtida film. Studien argumenterar för möjligheten att hitta utrymmen för “disidentification”, så kallade “exit scapes” inom filmerna. LÄS MER

 4. 4. A translation of worlds Aspects of cultural translation and Australian migration literature

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för språkstudier

  Författare :Anette Svensson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; Literature; litteraturvetenskap; cultural translation; Australian migration literature; hybridity; acculturation; liminality; immigrant child; translation; migration; interpretation; storytelling; food; diaspora; gaze; cultural encounters;

  Sammanfattning : This study explores the exchange of cultural information that takes place in the meeting between immigrant and non-immigrant characters in a selection of Australian novels focusing on the theme of migration: Heartland (1989) by Angelika Fremd, A Change of Skies (1991) by Yasmine Gooneratne, Stella’s Place (1998) by Jim Sakkas, Hiam (1998) by Eva Sallis and Love and Vertigo (2000) by Hsu-Ming Teo. The concept cultural translation functions as a theoretical tool in the analyses. LÄS MER

 5. 5. Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning en kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt i enskild instrumentalundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH Förlaget

  Författare :Per-Henrik Holgersson; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Music Education; musikpedagogik; one-to-one tuition; higher music education; cultural tools; classical music; jazz music; apprenticeship; music performance; students’ learning and development; cultural psychology; the Bologna process;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to obtain a deeper understanding of students’ approaches to musical knowledge as it is distributed through one-to-one tuition in higher music education (HME). With a cultural-psychological perspective according to Bruner, the project was designed as a longitudinal, qualitative study of eight students in the performance program that concludes with a Bachelor of Arts degree in music. LÄS MER