Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys

Detta är en avhandling från Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.