Sökning: "Vetenskapssociologi"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Vetenskapssociologi.

 1. 1. Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna

  Detta är en avhandling från Daidalos

  Författare :Mikael Carleheden; Örebro universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Habermas; samhällsteori; modernitet; kritisk teori; critical theory of society; modernity; theory of democracy; communicative action and reason; Marxism; liberalism; postmodernism; ethics; authenticity.; Vetenskapssociologi; Sociology of science;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jürgen Habermas uppfattas idag ofta som dagens ledande samhällsteoretiker. Samtidigt är hans tänkande svårtillgängligt och ofta utsatt för missuppfattningar. De flesta försök att klargöra och diskutera hans kritiska teori har varit filosofiskt och idéhistoriskt inriktade. LÄS MER

 2. 2. Konstitueringen av ett vetenskapligt objekt Exemplet - det manliga klimakteriet

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Adam Droppe; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; andropause; sociology of science; testosterone; profession of medicine; big pharma; research policy; feminism; male gender; andropaus; vetenskapssociologi; testosteron; medicinsk profession; läkemedelsindustri; feminism; forskningspolitik; andrologi; manligt genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : How are new scientific concepts of illnesses and disorder formed? The last fifty years have seen a dramatic increase in new diagnoses incorporated into medical manuals. The concept of the male menopause, or the andropause diagnosis, is suitable for studying how medical knowledge is produced, since it has alternated between being and not being part of the acknowledged medical knowledge since the beginning of the 19th century, when it was originally launched. LÄS MER

 3. 3. Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Lundin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; liberal adult education research; the distinctive character of liberal adult education; Pierre Bourdieu; doxa; consecration; capital; field; academia; scientification; emergence; consolidation; sociology of science; sociology of education; folkbildningsforskning; folkbildningens särart; Pierre Bourdieu; doxa; konsekration; kapital; fält; akademi; akademisering; framväxt; konsolidering; vetenskapssociologi; utbildningssociologi.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is treating how Swedish liberal adult education research (folkbildningsforskning) has emerged and consolidated. The concepts of doxa, consecration, capital and field of Pierre Bourdieu are used to reconstruct liberal adult education research as a social field. LÄS MER

 4. 4. Motorikens retorik Kroppsobservationer, översättningar och faktakonstruktioner: en diskursanalys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thomas Wahl; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Motorik; Diskursanalys; Vetenskapssociologi; Diskursiv psykologi; Kroppsvetande; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the discourse on children’s ability to control their body movements – the rhetoric of motorics (motor control). It takes an interest in the different practices that need to be dealt with if you would like to construct a description of bodiliness in a factual way, and it is particularly concerned with the practice of transforming observations of children’s bodiliness into literary inscriptions of motor control as well as the discursive actions that make these inscriptions credible and relevant. LÄS MER

 5. 5. Praktiserad Reflexivitet: en vetenskapsteoretisk studie av forskningspolitisk forskning och vetenskapssociologi Reflexivity in Practice: A Study of Science Policy Research and Sociology of Scientific Knowledge

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Fredrik Bragesjö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; reflexivity; sociology of scientific knowledge; SSK; the strong programme; Bath school; reflexivism; double use; reflexivity in practice;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the notion of reflexivity in the Sociology of Scientific Knowledge (SSK). Since the 1970s the SSK has developed theoretical and empirical tools to study scientific knowledge purely as a natural phenomenon. LÄS MER