Sökning: "praktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 233 avhandlingar innehållade ordet praktiker.

 1. 1. Ordnande praktiker : En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Stockholm

  Författare :Susanne Andersson; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ordnande praktiker : En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet

  Författare :Susanne Andersson; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hegemonic masculinity; Police officers; Sweden; Polisväsen; Manlighet; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. BDSM : paradoxernas praktiker

  Detta är en avhandling från Hälsa och samhälle, Malmö högskola

  Författare :Charlotta Carlström; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; BDSM; Meaning-making; Sexuality; Sexual minorities; Gender; Norms; Heteronormativity; Bodily Sensations; Spirituality; Power; Discourse; Ethnography; Community;

  Sammanfattning : BDSM, i.e. Bondage and Discipline, Dominance and Submission and Sadism and Masochism is an acronym used to describe a variety of (sexual) behaviours including an implicit or explicit erotic power exchange. The aim of the thesis is to understand BDSM as a dynamic, complex and collective phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna Sandell; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utforskar och analyserar segregation och självsortering i utbildning. Den syftar till att diskutera hur detta relateras till genus, individualisering och unga mäns och kvinnors positioneringar i lokala praktiker, genom val av gymnasieutbildning. LÄS MER

 5. 5. Samma lärare – olika praktiker? en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Monica Egelström; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subject area instruction; literacy practices; Mathematics; History; upper elementary grades; activity systems; zone of proximal development; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis focuses on school subjects as arenas for students’ literacy development and meaning making. How instructional practices are formed create different preconditions for students’ opportunities of literacy development and meaning making. LÄS MER