Sökning: "Förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 148 avhandlingar innehållade ordet Förskolan.

 1. 1. Förskolan : en arena för social språkmiljö och språkliga processer

  Författare :Martina Norling; Anette Sandberg; Stig Broström; Sweden Västerås Educational Sciences and Mathematics Culture and Communication School of Education Mälardalen University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social constructivism; bioecological theory; preschool staff; emergent literacy; social language environment; language learning processes;

  Sammanfattning : By focusing on preschool, as an arena for emergent literacy and language learning processes, this thesis put the lens on preschool staff´s approaches and strategies in the social language environment in Swedish preschools. Taking its point of departure in real preschool settings, the overall purpose of this thesis is to develop a greater understanding of this social language environment, with particular emphasis on the quality dimensions of strategies, such as the preschool staff´s sensitivity and approaches in the preschool environment. LÄS MER

 2. 2. Förskolan som normaliseringspraktik : En etnografisk studie

  Författare :Ann-Marie Markström; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Actor; ethnography; institution; normality; parental talk; pre-school. social order; social pedagogy; social practice.; Förskolan; attityder; sociala aspekter; Sverige; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnographic exploration of institutions for small children, i.e. the pre-school institution.The overall aim of the study is to investigate what is characteristic for some Swedish preschoois,and how childhood is formulated and realized within those institutions. LÄS MER

 3. 3. Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel

  Författare :Maria Simonsson; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Picture book; Preschool; Child perspective; Agency; Material Culture; Ethnography; Subject positioning; Interaction; Everyday Practice; Förskolebarn; Bilderböcker; Social interaktion; Litteraturpedagogik; Förskolan; Lek; Barns fantasiliv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children use picture books in the everyday practices in the Swedish pre-school. More specifically, I want to study the use of picture books based on the child's interaction with the book. LÄS MER

 4. 4. Förskolan som mötesplats : barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

  Författare :Britt Tellgren; Sangeeta Bagga-Gupta; Ann-Carita Evaldsson; Mia Thorell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and Conversation The research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdrag i förskolan

  Författare :Katarina Ribaeus; Annica Löfdahl Hultman; Nina Thelander; Gunilla Halldén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic education; preschool; participation; children’s rights; democratic events; children’s influence; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the democratic mission of the preschool as expressed in the preschool teachers’ talk and practical work and also through the children’s actions. The goal was to acquire new knowledge about how the democratic mission is carried out in preschool practice and what democratic subjects are supported and developed by the preschool teachers. LÄS MER