Sökning: "stödåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet stödåtgärder.

 1. 1. FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder

  Författare :Ove Björklund; Lisbet Nyström; Elisabeth Häggström; Lena-Karin Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; caring science; young people; unemployment; health; suffering; support measures; vårdvetenskap; unga människor; arbetslöshet; hälsa; lidande; stödåtgärder; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how unemployed young people’s experiences of participating in a support project can be understood from a caring science perspective. LÄS MER

 2. 2. Diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder inom utbildningsområdet : En offentligrättslig studie

  Författare :Richard Sahlin; Wiweka Warnling-Nerep; Tom Madell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; disability; direct discrimination; indirect discrimination; structural discrimination; harassment; participation and equality; autonomy effective remedy; human rights and normative instruments; Diskrimineringsskydd; funktionshinder; positiv särbehandling; stödåtgärder; Public law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : My thesis consists of three legal areas within the framework of Public Law, i.e. Legal Theory, Public International Law (Human Rights), Swedish Law (Constitutional Law, Discrimination Law, Educational Law) and American Law (Comparative Law). LÄS MER

 3. 3. Dokumenterat utanförskap - om skolbarn som inte når målen

  Författare :Gunilla Ingestad; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; medikalisering; relationellt perspektiv; interaktionism; utanförskap; motivation; skolsvårigheter; särskilt stöd; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis examines school activity in a medium-sized Swedish municipality 1996?2005 focusing on the parts of the activity that deal with support measures for pupils with school difficulties. The purpose of the study is to examine the assessment of pupils? school difficulties in a longer perspective, considering pupils? subjective experiences and consequences of the school's organisation and working methods. LÄS MER

 4. 4. The Components of Well-Being Among Older Persons: A Longitudinal Perspective

  Författare :Cheryl McCamish-Svensson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; Psychology; Qualitative.; Loneliness; Social Support; Life Satisfaction; Well-Being; Longitudinal; Gerontology; Gerontologi;

  Sammanfattning : Two Swedish longitudinal cohort studies form the basis for this thesis that examines the components of well-being from young old to oldest old. The Lund 80+ cross-sequential design began in 1988 when participants were 80-years old (N=212) and follows them annually until all are deceased. LÄS MER

 5. 5. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv : En intervju- och dokumentstudie

  Författare :Anne-Sofie Strand; Mats Granlund; Elisabet Cedersund; Héctor Pérez Prieto; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000 invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av skolsystemet. LÄS MER