Sökning: "Tom Madell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tom Madell.

  1. 1. Det allmänna som avtalspart : särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

    Detta är en avhandling från Norstedts juridik, Stockholm

    Författare :Tom Madell; Umeå universitet.; [1998]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER