Sökning: "qualifications"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade ordet qualifications.

 1. 1. Diskriminering på svensk arbetsmarknad : en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

  Författare :Åsa Löfström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discrimination; wage-differentials; productivity; qualifications; female; male; anti-discrimination laws; equal-pay; reverse - direct regression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether, and to what extent, the differences in wages between women and men can be explained by discrimination against women in the labour market.The first part of the analysis is a cross-sectional analysis. LÄS MER

 2. 2. Turordning vid uppsägning

  Författare :Catharina Calleman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; employment protection; work shortages; labour law; seniority; qualifications;

  Sammanfattning : This dissertation explores the role of the regulations regarding seniority with respect to employee layoffs. The main focus of this inquiry is to explore the degree to which the regulations protect the groups of employees for which it is intended. LÄS MER

 3. 3. Relativa betyg : några empiriska studier och en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv

  Författare :Håkan Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group-referenced marks; norm-referenced marks; criterion-referenced marks; marks; grades; grading; selection; employment qualifications; merits; Relativa betyg; grupprelaterade betyg; normrelaterade betyg; målrelaterade betyg; kriterierelaterade betyg; betyg; urval; anställningsmeriter; meriter;

  Sammanfattning : Denna avhandling, som i huvudsak är resultatet av ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen, består av fem delstudier (I-V) utförda under åren 1977-1991 samt en sammanfattande analysdel (VI). Avhandlingens syfte är att studera det unika svenska relativa betygssystemet, som infördes på försök i folkskolan i början av 1940-talet för att senare permanentas och även införas i enhets- och grundskolan samt slutligen även i gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Turkey's comparative advantage, production and trade patterns in manufactures : an application of the factor proportions hypothesis with some qualifications

  Författare :Refik Erzan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att våga väga jämnt : om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete

  Författare :Ewa Gunnarsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to explore the meaning of gender in relation to qualifications and skills. In the dissertation two specific problem areas are explored in-depth: 1 - The meaning of gender in relation to qualifications and skills in technical industrial work. LÄS MER