Sökning: "Predictive Modelling"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade orden Predictive Modelling.

 1. 1. Our Humanity Exposed Predictive Modelling in a Legal Context

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Law, Stockholm University

  Författare :Stanley Greenstein; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; predictive modelling; predictive analytics; profiling; big data; algorithm; surveillance; privacy; autonomy; identity; digital identity; data privacy; human rights; data protection; European Convention on Human Rights; Data Protection Directive; General Data Protection Regulation GDPR ; empowerment; rättsinformatik; Law and Information Technology;

  Sammanfattning : This thesis examines predictive modelling from the legal perspective. Predictive modelling is a technology based on applied statistics, mathematics, machine learning and artificial intelligence that uses algorithms to analyse big data collections, and identify patterns that are invisible to human beings. LÄS MER

 2. 2. Predictive Modelling of Heavy Metals in Urban Lakes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Lindström; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Predictive modelling; heavy metals; lakes; urban influences; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; Sedimentology; sedimentologi;

  Sammanfattning : Heavy metals are well-known environmental pollutants. In this thesis predictive models for heavy metals in urban lakes are discussed and new models presented. The base of predictive modelling is empirical data from field investigations of many ecosystems covering a wide range of ecosystem characteristics. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Forces and Contact Area for Modelling Turning Processes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ove Bayard; KTH.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Modelling; turning processes; cutting forces; contact length; Quick Stop Device; QSD; simulation programs; FEM; predictive models.; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis is focused on an investigation of forces andcontact area for modelling turning processes. The primary taskin short term research has been to take a first steptowards animproved model of the cutting process. LÄS MER

 4. 4. Coordinated Voltage Control in Electric Power Systems

  Detta är en avhandling från Mats Larsson, IEA, LTH, Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Mats Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics and Electrical technology; trees.; search methods; control; predictive; voltage control; power system dynamic stability; Modelica; ObjectStab; multi-machine power system; voltage stability; object oriented methods; modelling; simulation; describing function analysis; tap changer; limit cycle; Elektronik och elektroteknik; Electrical engineering; Elektroteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det elektriska kraftsystemets uppgift är att ge konsumenter en säker och stabil energitillgång till lägsta möjliga kostnad. Sett ur ett ingenjörsperspektiv tillkommer några extra krav såsom att variationerna i spänning och frekvens skall vara acceptabla, samt att enstaka komponenters kapacitetsgränser ej överskrids. LÄS MER

 5. 5. Computational Modelling of Structures and Ligands of CYP2C9

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lovisa Afzelius; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutical chemistry; CYP2C9; 3D QSAR; GRID; CYP450; pharmacophore modelling; homology modelling; metabolism; competitive inhibitors; CPCA; molecular dynamics simulations; Farmaceutisk kemi; PHARMACY Pharmaceutical chemistry; FARMACI Farmaceutisk kemi; Medicinal Chemistry; läkemedelskemi;

  Sammanfattning : CYP2C9 is one of our major drug metabolising enzymes and belongs to the cytochrome P450 (CYP) super family. The aim of this thesis was to gain an understanding of the quantitative structure–activity relationships (QSAR) of CYP2C9 substrates and inhibitors. LÄS MER