Sökning: "Mattias Strand"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mattias Strand.

 1. 1. External Data Incorporation into Data Warehouses

  Detta är en avhandling från Kista : Institutionen för data- och systemvetenskap (tills m KTH)

  Författare :Mattias Strand; Högskolan i Skövde.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; Teknik; Technology; data warehouse; external data; syndicate data;

  Sammanfattning : Most organizations are exposed to increasing competition and must be able to orient themselves in their environment. Therefore, they need comprehensive systems that are able to present a holistic view of the organization and its business. LÄS MER

 2. 2. Törefors masugn 1875-1887 om en masugns tillkomst och avveckling i en för järnhanteringen teknisk brytningstid

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mattias Strand; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att studera och analysera tillkomsten, driften och avvecklingen av masugnen i Törefors i Norrbottens län. Tackjärntillverkningen vid masugnen pågick från år 1875 till och med år 1887. LÄS MER