Sökning: "citizenship education"

Visar resultat 16 - 20 av 88 avhandlingar innehållade orden citizenship education.

 1. 16. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Petros Gougoulakis; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER

 2. 17. The Emotional Community of Social Science Teaching

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Educational Sciences

  Författare :Katarina Blennow; [2019-12-13]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Science Education; SOCIAL STUDIES; Civics; Citizenship education; Emotions; Education; Emotional communities; symbolic boundaries;

  Sammanfattning : Some of the most pressing concerns of our time, such as crises connected to migration, the welfare state, international law and terrorism, are part of the Swedish upper secondary school subject Social Science. This means that Social Science teaching easily generates intense emotions, sparks of which are lit in the encounter between the students, the teacher, and the specific content of the school subject Social Science. LÄS MER

 3. 18. Leisure activities and youth citizenship what local councils tell about youths' leisure from the perspective of citizenship on their homepages

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindström; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Changing conceptions of literacies, language and development Implications for the provision of adult basic education in South Africa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Caroline Kerfoot; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; adult literacy; adult basic education; agency; citizenship; critical applied linguistics; development; linguistic citizenship; multilingualism; reflexivity; resemiotisation; voice.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism;

  Sammanfattning : This study aims to contribute to the growing body of knowledge on the circumstances under which adult education, in particular adult basic education, can support and occasionally initiate participatory development, social action and the realisation of citizenship rights. It traces developments in adult basic education in South Africa, and more specifically literacy and language learning, over the years 1981 to 2001, with reference to specific multilingual contexts in the Northern and Western Cape. LÄS MER

 5. 20. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical cultural awareness.; citizenship education; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER