Sökning: "Västergötland"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet Västergötland.

 1. 1. Den sjunde världsdelen : Västgötar och Västergötland 1646-1771. En identitetshistoria

  Författare :Benny Jacobsson; Erland Sellberg; Bo Lindberg; Jonas Nordin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; regional identity; national identity; concept of identity; patria; nation; encomium; topography; dissertation; student nation; Västergötland; Uppsala; Åbo; Skara; Jacob Chronander; Algot Scarin; Sven Wilskman; Johan Falck; Sven Hof; Paul Ricoeur; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis considers regional identity in early-modern Sweden, taking its case from the province (landskap) of Västergötland 1646–1771. The aim is to investigate verbal expressions of regional identity. LÄS MER

 2. 2. Gård, gräns, giftermål : Familjestrategiers betydelse för markens och landskapets utformning i Norra Åsarps socken, Västergötland ca 1640-1880

  Författare :Madeleine A Bonow; Ulf Sporrong; Ulf Jansson; Marie Stenseke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Farms; marriage strategies; field-systems; boundaries; territoriality; kinship; social class; Bourdieu; Sweden; 17th-; 18th - and 19th century; Västergötland; Norra Åsarp; Earth sciences; Geovetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with property rights and the implications of these for people, landscape and settlement in Norra Åsarp Parish in the province of Västergötland.The overarching aim of the thesis is to investigate systems of social rules and how these influence the structure of settlement and land use/ownership. LÄS MER

 3. 3. Västergötlands kristnande : religionsskifte och gravskickets förändring 700-1200 : The Christianisation of Västergötland. Changing religion and mortuary practice AD 700-1200

  Författare :Claes Theliander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; change of religion; mortuary practice; graves; critical realism; existentialism; early medieval; iron age; Sweden; Västergötland;

  Sammanfattning : In my PhD-thesis I present issues that deal with the transformation of ancient Scandinavian religion into Christianity, a transformation which is evident in the mortuary practices from 8th to 12th century AD in the region of Västergötland, in western Sweden. In part one I discuss and evaluate the relevant theoretical and methodological considerations and formulate a critical realistic and existential inspired archaeology. LÄS MER

 4. 4. Metta Magdalena Lillies dagbok : En 1700-talstext och dess språk

  Författare :Jessica Eriksson; Per-Axel Wiktorsson; Andresson Roger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt; dagbok; Metta Magdalena Lillie; morfologi; ortografi; fonologi; syntax; lexikon; Västergötland; 1700-talssvenska; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : Metta Magdalena Lillie (1709–1788) from Västergötland kept her personal diary between the years of 1737 and 1750. Her writing during these years resulted in a total of 241 pages, a number of which contain marginal notes along with a main body of text. LÄS MER

 5. 5. Härskare i liv och död. Social exklusivitet och maktstrategi i Vänerbygd under yngre järnålder

  Författare :Annelie Nitenberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Sunnerby investigations; Archaeology; Runic inscriptions; Beowulf; Ynglingatal; Late Iron Age; Västergötland; Burials; Large mounds; Settlements; Social and political elite; Power; Materiality; Practice; Micro Archaeology; Posthumanist theories;

  Sammanfattning : Between 2000 and 2012, archaeological investigations were conducted in Sunnerby at Kållandsö. A large mound from the Vendel period, an elite settlement from the late Iron Age/Medieval Times, as well as the remains of a medieval church are some of the contexts investigated. LÄS MER