Sökning: "countryside"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet countryside.

 1. 1. German second home owners in the Swedish countryside on the internationalization of the leisure space

  Detta är en avhandling från Umeå, Östersund : Department of Social and Economic Geography, Umeå University and European Tourism Research Institute (ETOUR), Mid-Sweden University

  Författare :Dieter K Müller; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tourism; second homes; countryside; Sweden; Germany; tourist motivation; innovation diffusion; integration; gentryfication; GIS;

  Sammanfattning : Between 1991 and 1996 the number of German second home owners in Sweden increased from about 1,500 to more than 5,500. The purpose of this thesis is to give a comprehensive description and analysis of the German cottage purchases in Sweden, 1991-96. LÄS MER

 2. 2. Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv. Intention och handling i lokalsamhället

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Susanne Stenbacka; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; countryside; counterurbanisation; living milieu; rural; local community; insiders wiev; practice; values; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : This study deals with counterurbanisation in Sweden. 'Action in context' is an important concept; the background, characteristics and intentions of the newcomers, and the physical and social milieu in which they settle, constitute the context of their actions in a new environment. LÄS MER

 3. 3. Bildning för livet : framtidsstrategier och bildningssträvanden i Tengene JUF 1930-1960

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kent Waltersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democracy; interaction; countryside; modernization; welfare state; youth; community; rural education; Jordbrukarungdomens förbund; fortbildning; historia; Sverige; Västergötland; Tengene; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with children and young people who grew up in the Swedish countryside during 1930s, 1940s and 1950s and who embarked on an educational journey. It is about young people who, through the Young Cultivators and JUF, the Young Farmers' Association, changed theireveryday life and prepared for a future they expected. LÄS MER

 4. 4. Socio-economic dynamics in sparse regional structures

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Örjan Pettersson; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Northern Sweden; Norrland; Sparsely populated areas; Countryside; Rural change; Regional development; Forestry; Population; Welfare; Glesbygd-- Sverige -- Norrland; Regional utveckling-- Sverige -- Norrland; Norrland-- sociala förhållanden; Norrland-- ekonomiska förhållanden;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse socio-economic changes in northern Sweden. Focus is on the period 1985-2000. LÄS MER

 5. 5. Inget landskap är en ö : dialektik och praktik i öländska landskap

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Katarina Saltzman; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; utopianism; world heritage; land-use conflicts; tourism; agriculture; sustainability; countryside; values; nature culture; processuality; Landscape; dialectics; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; History of agriculture; Agrarhistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I en tid då allt färre lever på landsbygden har jordbrukslandskapet blivit föremål för ett växande intresse. Landsbygdens landskap har i vår tid kommit att framstå som idylliskt, äkta och naturligt, men också som i hög grad hotat. LÄS MER