Sökning: "Definition of religion"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden Definition of religion.

 1. 1. Artifacts and Supraphysical Worlds : A Conceptual Analysis of Religion

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Johan Modée; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of special sciences; Two-dimensionality; Supraphysical worlds; Possible worlds; Global supervenience; Physicalism; Tools; Symbols; Rituals; Representations; Proper funtion; Artifacts; Definition of religion; Conceptual analysis; Särskilda vetenskapers filosofi; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; religion; concept; artifact; physicalism; global supervenience; representations; a priori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur begreppet religion kan klargöras eller definieras är en mycket omtvistad fråga inom åtskilliga akademiska discipliner. Två huvudsakliga negativa tendenser är märkbara inom gängse och aktuell teoribildning. För det första har det framkastats en mängd divergerande definitionsförslag under årens lopp. LÄS MER

 2. 2. Evocatio deorum : Historical and mythical interpretations of ritualised conquests in the expansion of ancient Rome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gabriella Gustafsson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Roman religion; evocatio; devotio; Livy; Macrobius; Servius; Veii; myth; historiography; theology of history; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : The dissertation examines the historical evidence, and the historiographical and mythical aspects of the sources, of the evocatio-ritual of Republican Rome. According to some ancient sources, the tutelary deity of an enemy city was, just before a conquest, "called out", that is, asked to abandon the city and promised a new temple in Rome. LÄS MER

 3. 3. Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Kent Adelmann; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Syllabus for Swedish; Pedagogy and didactics; Teacher Education; Educational History; Talk in Interaction; Group Talks; Classroom Research; Listening Practice; Listening Instruction; Listening Research; Listening Theory; Meaning Determination; Semantics; Listening Reception; Rhetoric; Intertextuality; Reported Listening; Response; Context; Dialogue; Long-term Listening; Utterance; Mikhail Bakhtin; Voice; Pedagogik; didaktik; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; lyssnande; lyssnandebegreppet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Detta är en avhandling om hur en del av vårt meningsskapande går till, sedd genom åtta studenters användning av sina kontextuella resurser. Den handlar om hur vi lyssnar till auditiva, visuella och upplevda röster, och hur vi talar med stöd av dessa röster när vi skapar och utvecklar vår egen röst. LÄS MER

 4. 4. According to whose will The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Oriol Poveda Guillén; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agential realism; entanglement; feminism; FTM; gender; intra-action; Jewish; Judaism; LGBTQ; MTF; non-binary; Orthodox; posthumanism; queer; religion; religiosity; religious change; religious practice; social constructionism; transgender; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : This study, the first in its scope on transgender religiosity, is based on in-depth biographical interviews with 13 transgender participants with a Jewish Orthodox background (currently and formerly Orthodox). The primary aim of the study has been to elucidate the entanglements of gender and religion in three periods of the participants’ lives: pre-transition, transition and post-transition. LÄS MER

 5. 5. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Kristina Myrvold; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: För religiösa sikher är Guru Granth Sahib en helig skrift som manifester ontologiskt gudomliga och förkroppsligar de historiska guruernas lära och uppenbarelseerfarenheter. Samtidigt har sikherna tagit uppfattningen om en helig skrift längre än någon annan religiös tradition genom att behandla Guru Granth Sahib som en levande guru med både andlig auktoritet och agens att vägleda människor och upprätta förbindelser till det gudomliga. LÄS MER