Sökning: "barn sociala"

Visar resultat 1 - 5 av 169 avhandlingar innehållade orden barn sociala.

 1. 1. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

  Författare :Andrzej Szklarski; Linköpings universitet Institutionen för Pedagogik och Psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER

 2. 2. Exploring material things in family life : Morality and intimacy in sibling- and child-parent interaction

  Författare :Emilia Zotevska; Asta Čekaitė; Ann-Carita Evaldsson; Anna Martín Bylund; Susan Danby; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family; Children; Materiality; Interaction; Everyday life; Familj; Barn; Materialitet; Interaktion; Vardagsliv;

  Sammanfattning : This study examines the everyday family life of 12 families across Sweden. The study aims to explore the ways in which material things figure in the enactment of everyday family life, that is, how family life is accomplished in interaction between children, parents and material things during everyday activities. LÄS MER

 3. 3. The First Meeting at Child and Adolescent Psychiatry

  Författare :Monica Hartzell; Anne-Liis von Knorring; Jaakko Seikkula; Rolf Holmqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; First interview; child psychiatry; family therapy; children; parents; therapists; Första mötet; barnpsykiatri; familjeterapi; barn; föräldrar; behandlare; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri; Child and Youth Psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Children and parents who visited child and adolescent psychiatry (CAP) for the first time were interviewed in the presence of their therapists about the first meeting. The interview was intended to make the attendants describe in their own words what the meeting was like for them. LÄS MER

 4. 4. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma : Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

  Författare :Åsa Aretun; Gunilla Halldén; Hilde Lidén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School ethnography; sociology of childhood; age; socialisation; upbringing; religious education; Muslim schools; cultural politics; Skoletnografi; barndomssociologi; ålder; socialisation; uppfostran; konfessionell utbildning; muslimska skolor; kulturpolitik; Children; Barn;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how children as social beings and actors form themselves within the framework of a school institution that adults have set up in order to shape them in deliberate ways through nurturing education. The study is based on long-term fieldwork in a Muslim faith school in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Laughter, excitement, and suspense in preschool : Choreographing emotional stances as a multiparty achievement

  Författare :Emilia Holmbom Strid; Asta Čekaitė; Sally Wiggins Young; Carolin Demuth; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social interaction; Emotional displays; Adult-child interaction; Child-child interaction; Joint attention; Multiparty interaction; Peer cultures; Samspel; Känslouppvisningar; Vuxen-barn samspel; Barn-barn samspel; Delad uppmärksamhet; Flerpartssamspel; Kamratkulturer;

  Sammanfattning : Most research on emotions, including that which takes a social perspective, is directed at negative emotions and their manifestation in social situations that involve conflicts, disputes, and arguments. This thesis instead aims to address children’s heightened positive emotions and their interactional functions within the peer group and in learning encounters with teachers in preschool. LÄS MER