Sökning: "Konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 145 avhandlingar innehållade ordet Konflikter.

 1. 1. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Andrzej Szklarski; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER

 2. 2. Att ställa till en scen Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Swedish Science Press

  Författare :Marie Sörlin; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nordiska språk; Scandinavian Languages; Scandinavian languages - general; conflict talk; disputes; dramatic discourse; drama dialogue; historical pragmatics; linguistic stylistics; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; dramadialog; dramatik; konflikter; samtalsanalys; interaktion; historisk pragmatik;

  Sammanfattning : This thesis deals with interactional patterns in verbal disputes as portrayed in the written dialogue of Swedish drama over three centuries. The overarching aim is to contribute to research into conflict talk in Swedish dialogue, but also to contribute to historical pragmatics and linguistic stylistics. LÄS MER

 3. 3. Den attraktiva kusten Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Björn Segrell; Jan Lundqvist; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The coastal areas of Sweden have, during various parts of history, played a significant role in the economic and social development of the country. During this century the coastal areas have emerged as more and more attractive to different interested parties. LÄS MER

 4. 4. Rädsla för förlust av liv och heder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Mina Sedem; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflicts; honor; violence; fear; konflikter; heder; våld; rädsla; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to examine honor conflicts that arose between girls with Swedish-foreign origin and their parents, but also to explore an honor conflict that resulted in an extreme form of violent crime, namely the murder of a young girl. The participants were different family members with foreign origins. LÄS MER

 5. 5. Naturresurser, sågverksbolag och bönder konflikter i Västernorrland 1863-1906

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Axelsson Lantz Ewa; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; sawmill industry; industrialization; conflict resolution; natural resources; local district court; 19th century Northern Sweden; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : During the nineteenth century, competition over forestland and waterways grew in Northern Sweden. This increased the pressure on existing institutions of natural resource governance. It culminated with a ban on private acquisition of woodland from smallholders in 1906. LÄS MER