Sökning: "Konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 162 avhandlingar innehållade ordet Konflikter.

 1. 1. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

  Författare :Andrzej Szklarski; Linköpings universitet Institutionen för Pedagogik och Psykologi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER

 2. 2. Att ställa till en scen : verbala konflikter i svensk dramadialog 1725 - 2000

  Författare :Marie Sörlin; Mats Thelander; Ulla Melander Marttala; Anne-Marie Londen; Uppsala universitet Institutionen för nordiska språk; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dramadialog; dramatik; konflikter; samtalsanalys; interaktion; historisk pragmatik; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Conflicts in Information Ecosystems

  Författare :Bengt Carlsson; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multiagentsystem; Informationsekosystem; Spelteori; Antagonistiska grupper;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the study of how conflicting interests of software agents within an information ecosystem may cause cooperative behavior. Since such agents act on the behalf of their human owners, which often act in their own interest, this will sometimes result in malignant acts. LÄS MER

 4. 4. Den attraktiva kusten : Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande

  Författare :Björn Segrell; Jan Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The coastal areas of Sweden have, during various parts of history, played a significant role in the economic and social development of the country. During this century the coastal areas have emerged as more and more attractive to different interested parties. LÄS MER

 5. 5. Rädsla för förlust av liv och heder

  Författare :Mina Sedem; Henry Montgomery; Gunilla Preisler; Lars Dencik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; conflicts; honor; violence; fear; konflikter; heder; våld; rädsla; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to examine honor conflicts that arose between girls with Swedish-foreign origin and their parents, but also to explore an honor conflict that resulted in an extreme form of violent crime, namely the murder of a young girl. The participants were different family members with foreign origins. LÄS MER