Sökning: "familjeterapi"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet familjeterapi.

 1. 1. The First Meeting at Child and Adolescent Psychiatry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Monica Hartzell; Anne-Liis von Knorring; Jaakko Seikkula; Rolf Holmqvist; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; First interview; child psychiatry; family therapy; children; parents; therapists; Första mötet; barnpsykiatri; familjeterapi; barn; föräldrar; behandlare; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri; Child and Youth Psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Children and parents who visited child and adolescent psychiatry (CAP) for the first time were interviewed in the presence of their therapists about the first meeting. The interview was intended to make the attendants describe in their own words what the meeting was like for them. LÄS MER

 2. 2. Skilsmässa, sorg och förluster : kristerapi som alternativ till vårdnadsutredning : en effekt- och processtudie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Gunnar Öberg; Bente Öberg; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skilsmässobarn; familjeterapi; skilsmässa; kristerapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Intensive family therapy - a context for hopes put into practice

  Detta är en avhandling från Myrvägen 2, S-791 31 Falun, Sweden

  Författare :Johan Sundelin; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Therapy. Milieu Therapy. Family Therapy Outcome.; Psychiatry; psychosomatics; clinical psychology; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four sections. Section 1 deals with a presentation of a model for Intensive Family Therapy (IFT) and of the units practising this model. References to research in the field of Family Therapy as well as to relevant theories are made. A theoretical model for describing the functioning of these units is presented. LÄS MER

 4. 4. Implementering och korttidsuppföljning av multisystematisk terapi : En svensk randomiserad multicenterstudie angående Multisystemisk terapi

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Lars-Henry Gustle; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Randomized Trial; Evidence Based Practice; Implementation; Adolescents; Multisystemic Therapy; Social psychology; Socialpsykologi; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on three areas: 1. the implementation of Multisystemic Therapy (MST) as a treatment method in social services in Sweden, 2. the implementation of a research project that has the aim to evaluate MST as a treatment method, 3. LÄS MER

 5. 5. Anorexia nervosa in adolescence. Course, treatment and family function

  Detta är en avhandling från Enheten för anorexi och bulimi, BUP-klin. Örnvägen 28 b, 227 32 Lund, Sverige. Tel +46 46 175064 Fax +46 46 2112138

  Författare :Ulf Wallin; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; Family Therapy Outcome Follow-up.; Body Awareness Therapy; Anorexia nervosa; Family Function; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : This dissertation presents a study of 26 adolescent anorexia nervosa patients and their families regarding family function and treatment. Family function was studied at the start of treatment and at two-year follow-up. In a Nordic study, 49 families were studied at the start of treatment, and different sub-groups of families were examined. LÄS MER