Sökning: "Andrzej Szklarski"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Andrzej Szklarski.

  1. 1. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

    Författare :Andrzej Szklarski; Linköpings universitet Institutionen för Pedagogik och Psykologi; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

    Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER