Sökning: "Linköpings universitet Institutionen för Pedagogik och Psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Linköpings universitet Institutionen för Pedagogik och Psykologi.

 1. 1. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

  Författare :Andrzej Szklarski; Linköpings universitet Institutionen för Pedagogik och Psykologi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER

 2. 2. Barns livsvägar genom daghem och skola

  Författare :Tullie Torstenson-Ed; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s perspective; life history; life experiences; day care; primary school; development and learning in context; educational setting; patterns of relations; peers; selfconcept; round tour; written life story; interviews;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate children's life experiences, especially from day care and primary school, in their eyes to describe these two educational settings and to see what meaning and importance they have in forming children's lives and self-concepts. The study has a life history approach and a children's perspective. LÄS MER

 3. 3. Scripted knowledge packages : implicit and explicit constraints on comprehension and memory

  Författare :Stefan Samuelsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was (a) to specify how the use of predictive inferences in comprehension is constrained by scripted knowledge packages, (b) to examine recall for scripted representations, and (c) to specify mechanisms underlying the interplay between script-based constraints on predictive inferences and memory for these generic knowledge representations. In fourteen experiments, lipreading represented a method to detect implicit and explicit constraints on predictive inferences imposed by typicality, abstraction, and temporal order. LÄS MER

 4. 4. Two is one too many : dyadic memory collaboration effects on encoding and retrieval of episodes

  Författare :Jan Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to investigate how individual memory potential in different tasks is affected by collaboration in social settings. Collaborative group dimensions were also studied: friendship, age, and gender. The principal comparison was between an actual collaborative dyad and the sum of the two individuals' memory potential, i. LÄS MER

 5. 5. "sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter" : Fyra märkeskvinnor och flickors slöjdundervisning

  Författare :Eva Trotzig; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Handicraft; Education; History; Sweden; Educational History; Biographies; Educationalists; Women; Girls; Slöjd; Undervisning; Historia; Sverige; Pedagogikens historia; Biografier; Pedagoger; Kvinnor; Flickor;

  Sammanfattning : "sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter" Fyra märkeskvinnor och flickors slöjdundervisning. ("Fit the Girl for her Household Duties". Four Pioneer Women in Girls' Handicraft Education.)This dissertation deals with the development and establishment of girls' handicraft as a school subject in Sweden between 1880 and 1920. LÄS MER