Sökning: "Pontus Hultén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Pontus Hultén.

 1. 1. Barbro Östlihn och New York Konstens rum och möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Annika Öhrner; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 2. 2. Former av politik Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008

  Detta är en avhandling från Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Anna Lundström; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; art exhibition; art institution; the political; implied spectator; reception aesthetics; Moderna Museet; 1990s; 2000s; contemporary art; new institutionalism; Jacques Rancière; Mieke Bal; Pontus Hultén Study Gallery; Moderna Museet Projekt; Janet Cardiff; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This study examines the concepts of art, politics and art institution departing from three cases of exhibition situations at Moderna Museet in Stockholm, 1998–2008. The cases are considered in relation to different aspects of the museum’s identity as an art institution. LÄS MER