Sökning: "Jan von Bonsdorff"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Jan von Bonsdorff.

 1. 1. Självsyn och världsbild i tecknade serier : Visuella livsberättelser av Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen

  Författare :Kristina Arnerud Mejhammar; Jan von Bonsdorff; Margareta Wallin Wictorin; Max Liljefors; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :self-image; world-view; comics; adult comics; alternative comics; visual life narratives; autobiography; auto-fiction; Cecilia Torudd; Ulf Lundkvist; Gunna Grähs; Joakim Pirinen; självsyn; världsbild; tecknade serier; vuxenserier; alternativserier; visuella livsberättelser; självbiografi; autofiktion; Cecilia Torudd; Ulf Lundkvist; Gunna Grähs; Joakim Pirinen;

  Sammanfattning : This thesis researches the ways that comics artists represent themselves in their work and use their own personal life experience to create visual life narratives. The main purpose is to investigate concepts of both self-image and world-view in comics by Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs and Joakim Pirinen, in order to achieve a more nuanced understan- ding of life narratives in a broader sense. LÄS MER

 2. 2. De fransöske handtwerkarne vid Stockholms slott 1693–1713 : Yrkesroller, organisation, arbetsprocesser

  Författare :Linda Hinners; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Mårten Snickare; Jan von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; artisan; artist’s role; bon goût; creative work; guilds; interior decoration; manufacture; migration; ornament; René Chauveau; sculpture; state art patronage; stucco; superintendence; Tessin the Younger; bon goût; hantverkare; inredningskonst; konstnärsroll; kreativa arbetsprocesser; migration; ornament; René Chauveau; skrå; stuck; statlig konstpolitik; Tessin d.y.; överintendentsämbete; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The thesis deals with French sculptors and painters active around 1700 at the Royal Palace in Stockholm. They were summoned from Paris by the architect Nicodemus Tessin the younger (1654?1728). LÄS MER

 3. 3. Konstnärliga projekt & experiment : Beviljade projektbidrag ur Sveriges bildkonstnärsfond 1976-2007

  Författare :Anna Brodow Inzaina; Marta Edling; Jan von Bonsdorff; Jessica Sjöholm Skrubbe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; artist project; project subsidy; experimental art; 20th century Swedish art; contemporary art; arm length principle; artistic policy; culture democracy; artistic autonomy; artistic research; Pierre Bourdieu; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This thesis is about a state-funded artist subsidy granted to visual artists and intended for costly artwork and projects. The project subsidy with its administrative framework is to be found in the intersection between the artistic and political fields. LÄS MER

 4. 4. Colonizing Fever : Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden

  Författare :Åsa Bharathi Larsson; Pelle Snickars; Jan von Bonsdorff; Patrik Steorn; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; media cultures; race; late nineteenth century; visual representations of the colonial world; colonialism; Sweden; postcolonial theory; urban everyday life; scientific expeditions; entertainment; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The dissertation focuses on visual representations of the colonial world in late nineteenth-century Sweden. Situated at the intersection between postcolonial studies, visual culture studies and cultural histories of media, the study has a threefold aim. LÄS MER

 5. 5. Den medeltida träskulpturen i Skåne : Produktion och förvärv

  Författare :Lena Liepe; Bo Ossian Lindberg; Jan von Bonsdorff; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medeltiden; träskulptur; kyrka; Skåne; Art science; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt baserade verkstäder eller verkstäder i utlandet... LÄS MER